Hoofd- / Hypoplasie

Medische encyclopedie

(lat. diffundo, diffusum morsen, distribueren)
verspreid, gelijkmatig verdeeld, gemorst.

Zie Diffusionwaarde in andere woordenboeken

Diffuse app. - 1. Verspreid, vaag.
Explanatory Dictionary Ephraim

Diffuse -th, -th.
1. tot diffusie. Dde staat van materie. D s nevels.
2. Boek. Wazig, vaag, onzeker. Het tweede beeld van de wereld. D. betekenis. D. licht (diffuus licht).
Kuznetsov verklarend woordenboek

Angiomatosis Cortico-meningeal Diffuse - (angiomatosis corticomeningealis diffusa) Zie Van-Bogart-Divry disease.
Groot medisch woordenboek

Arachnoiditis Diffuse - (a. Diffusa) A., wijd verspreid over het oppervlak van de hersenen of het ruggenmerg.
Groot medisch woordenboek

Bronchitis Diffuus - (B. Diffusa) B., het grootste deel van de bronchiën van beide longen opvangen.
Groot medisch woordenboek

Valvulitis Diffuus - (valvulitis diffusa) zie diffuse endocarditis.
Groot medisch woordenboek

Hepatitis Diffuse - (h. Diffusa) G., gekenmerkt door een diffuse laesie van het parenchym of hyperplasie van het reticulo-endotheliale weefsel van de lever.
Groot medisch woordenboek

Hepatitis Diffuus Mesenchymaal - (h. Diffusa mesenchymalis) zie Mesenchymal Hepatitis.
Groot medisch woordenboek

Hepatoholangitis Diffuse - (Bron; h Diffusa) G., waarbij het proces het hele lichaam omvat.
Groot medisch woordenboek

Gingivitis Diffuus - (G. Diffusa) G. met een laesie van het slijmvlies van het gehele alveolaire proces, de vorming van brandpunten van etterende ontsteking en abcessen.
Groot medisch woordenboek

Glioblastosis Diffuus - (glioblastosis diffusa; glio + Grieks.) Blastos spruit, kiem + -ose; synoniem: spongioblastosis, schwannoz centraal diffuus) ziekte c. n. n., gekenmerkt door diffuse cerebrale infiltratie.
Groot medisch woordenboek

Gliosis Diffuse - (G. Diffusa) G., die grote delen van de hersenen of het ruggenmerg bedekken.
Groot medisch woordenboek

Diffuus - (Latijn diffundo, diffusum te morsen, distribueren) verspreid, gelijkmatig verdeeld, gemorst.
Groot medisch woordenboek

Goiter Diffuse - (soort Diffusa) Z., gekenmerkt door een uniforme toename van de klier.
Groot medisch woordenboek

Struma Diffuus Thyrotoxisch - (struma diffusa thyreotoxica), zie Goiter diffuus giftig.
Groot medisch woordenboek

Goiter Diffuse Toxic - (struma diffusa toxica; synoniem: ziekte van Graves, Graves disease, struma diffuus thyrotoxisch, struma toxisch, struma exophthalmic nrk, Parry disease, Flayani disease) - ziekte.
Groot medisch woordenboek

Infiltreren Diffuse Syphilitic - (I. Diffusus; syphiliticus syn. Gochzinger infiltratie) huidletsel in de vorm van meerdere I. van een koperkleur, bedekt met scheuren gevormd op de handpalmen, zolen, kin.
Groot medisch woordenboek

Cardiosclerose Diffuus - (Diffusa) K., waarbij het myocardium uniform wordt verslagen.
Groot medisch woordenboek

Keratitis Parenchymal Diffuse - (K. Parenchymatosa diffusa), zie Keratitis parenchymal syphilitic.
Groot medisch woordenboek

Keratitis oppervlakkig diffuus vasculair - (k.experticis diffusa vascularis) zie Pannus.
Groot medisch woordenboek

Keratosis Diffuse - (K. Diffusa; syn. K. universal) K., manifestaties waarvan zich op het gehele oppervlak van de huid bevinden.
Groot medisch woordenboek

Labyrinthitis Diffuus - (L. Diffusa) etterig of sereus L., die zich naar alle delen van het bot en membraanachtig labyrint verspreidde.
Groot medisch woordenboek

Leucoencephalitis Periaxiaal Diffuus - (leuco encephalitis periaxialis diffusa) zie de ziekte van Schilder.
Groot medisch woordenboek

Leptomeningitis Diffuus - (L. Diffusa) L., verspreid over het gehele oppervlak van de hersenen en het ruggenmerg.
Groot medisch woordenboek

Lipomatosis Diffuse - (lipomatosis diffusa) lipomatosis, gekenmerkt door de aanwezigheid van diffuse, verstoken van duidelijke grensgroei van vetweefsel langs de bundels spiervezels en verbindingslagen.
Groot medisch woordenboek

Lipomatosis Diffuus Congenitaal - (lipomatosis diffusa congenita; syn.L. mesosomatisch) congenitale vetweefseldysplasie, gekenmerkt door talrijke foci van vetafzetting in de dijen en onderarmen;
Groot medisch woordenboek

Symmetrische Diffuse Lipomatosis - (lipomatosis symmetric diffusa), zie Madelunga Syndrome.
Groot medisch woordenboek

Mastocytose Diffuus - (m. Diffusa) M., manifesteerde diffuse infiltratie van significante huidgebieden of de gehele huid.
Groot medisch woordenboek

diffuus

Russisch-Engels woordenboek van wiskundige termen. - American Mathematical Society. ED Louvoter. 1990.

Zie wat "diffuus" is in andere woordenboeken:

diffuus - verspreid, gemengd Woordenboek van Russische synoniemen. diffuse adj., aantal synoniemen: 3 • wazig (47) •... Woordenboek van synoniemen

DIFFUSED - DIFFUSED, ay, oh (spec.). Gemengd, als gevolg van diffusie. D. licht (diffuus). Woordenboek Ozhegova. SI Ozhegov, N.Yu. Shvedova. 1949 1992... Ozhegov Dictionary

diffuse - (lat.) 1) fasen. diffuus (over licht); 2) asters Nevels en wolken interstellair stof en onregelmatig gevormde gassen zijn licht (bijv. De Orionnevel). als ze worden verlicht door nabijgelegen heldere, zeer hete sterren, of donker, als ze in de buurt zijn... Woordenboek van buitenlandse woorden van de Russische taal

diffuus - (lat. diffundo, diffusum morsen, verspreiden) verspreid, gelijkmatig verdeeld, gemorst... Groot medisch woordenboek

Diffuus - Ik adj. 1. Verhouding. met zelfstandig naamwoord diffusie geassocieerd met het 2. De resulterende diffusie. II adj. Onbepaald, vaag, vaag. Explanatory Dictionary Ephraim. T. F. Efremova. 2000... Modern Efremova Woordenboek van het Russisch

diffuus - diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus, diffuus... formulieren van woorden

diffuus - diffuus; Quick. vorm zen, teken... Russisch spellingwoordenboek

diffuse -... Russisch spellingwoordenboek

diffuus - oh, oh. 1. tot diffusie. De staat van materie. D nevels. 2. Boek. Wazig, vaag, onzeker. Een tweede beeld van de wereld. D. betekenis. D. Licht (diffuus licht)... Encyclopedisch woordenboek

diffuus - oh, oh. 1) voor diffusie D is de toestand van de materie. D nevels. 2) boek Wazig, vaag, onzeker. Een tweede beeld van de wereld. Diffu / warmtegevoel. Diffu / warmte licht (diffuus licht)... Woordenboek van vele uitdrukkingen

diffuse - diffusion... Glossarium van chemische synoniemen I

Wat betekent diffuus zeggen

Deze uitdrukking, "diffuse en focale veranderingen", komt vrij vaak voor in de conclusies die zijn geschreven door echoscopisten.

Veel lezers stellen me een vraag: wat betekent deze uitdrukking? Daarom besloot ik, voordat ik over dergelijke veranderingen in een bepaald lichaam vertelde, ze te beantwoorden.

De eerste vraag met echografie

Dus, tijdens een echoscopisch onderzoek van een orgaan, moet de onderzoeksarts eerst een vraag beantwoorden: norm of pathologie. Dat wil zeggen, na aandachtig naar het onderzochte orgel (lever, nier, milt of een ander orgaan) te hebben gekeken, moet hij eerst beslissen of het orgaan normaal of ziek is.

Als het orgel normaal is, wordt het gemeten, beschreven en alles. Op deze studie eindigt het. Elke echoscopist moet in staat zijn om een ​​gezond orgaan van een patiënt te onderscheiden. Dit is zijn eerste prioriteit.

Wat is het verschil tussen een gezond orgaan en een patiënt?

Hoe, hoe deze primaire taak van de arts op te lossen?

Het is eenvoudig. Een aangetast orgel is anders dan een gezond orgaan.

Er is een bepaalde norm en als we het zien, dan is het orgel gezond. Als de arts bij onderzoek ziet dat er iets anders dan de norm in het orgel is verschenen, veranderingen ziet, dan moet hij nadenken over de ziekte van het orgel.

Nadat de arts de hoofdvraag heeft beantwoord en heeft besloten dat het orgaan ziek is, heeft het pathologische (niet normale, pijnlijke) veranderingen, moet hij de tweede vraag beantwoorden:

Wat zijn deze veranderingen - diffuus of focaal?

Er moet onmiddellijk worden gezegd dat deze verdeling van pathologie in diffuus en focaal soms vrij arbitrair is, maar nog steeds erg handig in het dagelijkse werk van artsen van ultrasone diagnostiek.

Diffuse veranderingen zijn veranderingen die het hele lichaam beïnvloeden.

Tot welk deel van het orgel de blik van de dokter zich niet had gekeerd, ziet hij deze veranderingen. Het gehele weefsel van het testorgaan is veranderd, niet hetzelfde als het zou moeten zijn in de norm. En u kunt geen enkel gebied van normaal weefsel selecteren.

Focale veranderingen worden veranderingen genoemd, niet alle orgaanweefsel, maar alleen de afzonderlijke delen

Dat wil zeggen, tegen de achtergrond van een absoluut gezond, normaal weefsel, ziet de arts gebieden van weefsel die duidelijk zijn veranderd. Hij ziet foci van verandering. Daarom worden dergelijke wijzigingen focus genoemd. Is het logisch Naar mijn mening - volledig!

In de volgende artikelen zal ik het hebben over elk specifiek orgaan en welke diffuse en focale veranderingen daarin te zien zijn met een echografie. En nu zal ik een paar voorbeelden geven om dit probleem eindelijk te verhelderen.

Voorbeelden van diffuse en focale veranderingen

Eerste voorbeeld

Ontstekingsproces in de lever.

Wanneer de lever ontstoken raakt, wat ziet de arts dan? Echografie diagnose, wat verandert er?

Als de hele lever ontstoken is, wordt de ziekte hepatitis genoemd en zullen de veranderingen diffuus zijn. Dat wil zeggen, de veranderingen zullen het gehele leverweefsel beïnvloeden en het is onmogelijk om ten minste een klein deel van het normale weefsel te vinden.

Maar er is een ontsteking die de hele lever niet beïnvloedt, maar slechts een klein deel ervan. Hier hebben we het over inflammatoire infiltratie van de lever.

In de toekomst kan een dergelijk infiltraat worden omgezet in een abces, dat wil zeggen in een holte gevuld met pus. In dit geval ziet de arts een normale lever, en tegen de achtergrond ervan, een laesie die qua kenmerken verschilt van normaal weefsel.

Tweede voorbeeld

Meestal tast de tumor aanvankelijk een deel van het lichaam aan en ziet de arts een pathologische focus tegen de achtergrond van normaal leverweefsel. Dit is een belangrijke verandering.

Maar er is ook de zogenaamde diffuse vorm van kanker, wanneer het hele orgaan wordt aangetast en het absoluut onmogelijk is om de grenzen van het getroffen gebied te bepalen. Niet in staat om ongewijzigd, normaal weefsel te identificeren. Dit zijn diffuse veranderingen.

Er zijn natuurlijk dergelijke ziekten, wanneer de arts zowel diffuse als focale veranderingen ziet. In dit geval wordt het gehele weefsel van het orgel veranderd en tegen de achtergrond van dit weefsel worden foci geïdentificeerd met andere, anders dan diffuse veranderingen.

Dergelijke veranderingen kunnen bijvoorbeeld worden waargenomen bij chronische hepatitis (diffuse veranderingen), tegen de achtergrond waarvan een abces of metastase (focale veranderingen) heeft plaatsgevonden.

En nu besliste de arts die de studie leidde zijn tweede taak: hij bepaalde welke veranderingen hij in het orgel vond - diffuus of focaal. Wat nu?

De associatie van veranderingen met de ziekte

En dan zal hij deze veranderingen moeten overwegen, ze beschrijven en zijn uitleg aan hen geven.

Dat wil zeggen, hij moet zijn veronderstelling uiten, voor welke ziekte dergelijke veranderingen karakteristiek zijn.

En dit is al behoorlijk ingewikkeld, soms alleen sieradenwerk, wat aandacht vereist, logisch denken, ervaring en intuïtie. Waarom zeg ik dat?

Omdat veel veranderingen kenmerkend zijn niet voor één ziekte, maar voor meerdere. Bijvoorbeeld hetzelfde abces (purulente focus, holte gevuld met pus).

De dokter zag deze focus, en nu moet hij de aard ervan bepalen. En dit is niet zo eenvoudig! Omdat in een bepaald stadium van ontwikkeling een abces lijkt op een kwaadaardige tumor of een gewone cyste.

Het beeld dat de dokter ziet is absoluut, op het eerste gezicht, hetzelfde voor deze, zulke verschillende ziekten.

Maar het is noodzakelijk om de aard van de ziekte te bepalen, omdat de patiënt moet worden behandeld en de behandeling voor deze ziekten compleet anders is.

Een ervaren en attente arts lost dit probleem op. En beslist vrij gemakkelijk. Omdat hij zich niet laat leiden door het 'beeld' dat hij alleen ziet, kijkt hij naar de hele patiënt.

Hij is geïnteresseerd in de toestand van de patiënt, zijn klachten en sensaties.

Hij onderzoekt zorgvuldig andere organen, vaten, lymfeklieren.

Hij vindt een complexe, zij het nauwelijks merkbare, verandering, en dit geeft hem de gelegenheid om correct uit te leggen en te interpreteren wat hij heeft gezien.

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om sommige situaties te begrijpen, zelfs voor een ervaren, attente en gewetensvolle arts. Maar iedereen kan diffuse veranderingen onderscheiden van focale veranderingen. Het is niet moeilijk. Ik hoop dat je het ook kunt doen!

Vorig artikel - Milt echografie.

Volgend artikel - Diffuse veranderingen in het leverparenchym.

NAAR HET PUNT VAN ARTIKEL

Ga naar de lijst met artikelen in het gedeelte 'Wat is...'

Ga naar de lijst met artikelen in het gedeelte 'Artikelen'

Auteur: Tatjana Timchishena

© Alle rechten voorbehouden.

Het kopiëren van artikelen is toegestaan, maar houd er rekening mee dat mijn auteurschap is bevestigd, zowel in Google als in Yandex.

Vergeet dus niet om een ​​actieve link naar mijn site te plaatsen! Anders zal uw site vroeg of laat (eerder eerder) onder de sancties van zoekmachines voor plagiaat vallen.

Je wordt simpelweg uit de zoektocht geworpen en duisternis komt over je hulpbron.

Andere auteurssites:

"Laten we het hebben over galsteenziekte"

"Ziekte van Galsteen in vragen en antwoorden"

"Gezonde voeding voor galsteenziekte"

Vaak treedt thyrotoxicose op met diffuse giftige struma, soms met nodulaire aandoeningen van de schildklier.

Het is echter bekend dat gebrek aan jodium een ​​rol speelt bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld diffuse struma.

De laatste heeft in de regel een diffuus karakter, wordt niet gecombineerd met klonen en pathologische reflexen.

Synoniemen voor het woord "diffuse"

Wat (wie) is "diffuus":

morfologie:

DIFFUSE, -de, -de. Spec. Wazig, vaag.

Bron (gedrukte versie): woordenboek van de Russische taal: B 4 t. / RAS, in-t taalkundig. onderzoek; Ed. A.P. Evgenieva. - 4de ed., Sr. - M.: Rus. lang.; Polygraphs, 1999; (elektronische versie): Fundamentele elektronische bibliotheek

Samen beter het woordkaart maken

Gegroet! Mijn naam is Lampobot, ik ben een computerprogramma dat helpt bij het maken van een woordkaart. Ik weet perfect te tellen, maar tot nu toe begrijp ik niet hoe jouw wereld werkt. Help me erachter te komen!

Bedankt! Ik werd een beetje beter inzicht in de wereld van emoties.

Ik besefte al dat de prijs is gedaald - dit is iets positiefs. Help me om te begrijpen hoeveel?

Woordenboek van medische termen

verspreid, gelijkmatig verdeeld, gemorst.

Namen, namen, zinsneden en zinsdelen die "diffuus" bevatten:

Toelichtend woordenboek van de Russische taal. S.I.Ozhegov, N.Yu.Svedova.

-th, th (spec.). Gemengd, als gevolg van diffusie. D. licht (diffuus).

Nieuw verklarend woordenboek voor woordvorming in de Russische taal, T.F. Efremova.

adj. Diffuus, vaag.

Encyclopedic Dictionary, 1998

Namen, namen, zinsneden en zinsdelen die "diffuus" bevatten:

Grote Sovjet-encyclopedie

Namen, namen, zinsneden en zinsdelen die "diffuus" bevatten:

Voorbeelden van het gebruik van het woord diffuus in de literatuur.

Itsenko-Cushing, acromegalie, diffuus toxische struma, feochromocytoom, etc.

Ziekten van het urinatiesysteem Amyloïdose van de nieren Acute glomerulonefritis diffuus Chronische glomerulonefritis Focal glomerulonephritis Acute pyelonephritis Chronische chronische pyelonefritis Polycysteuze nierziekte Nierfalen Acuut nierfalen Chronische nierziekte Rubriek 5.

Chronische gastritis, diffuus en focaal met verhoogde, verlaagde en normale afscheiding en motorevacuatiefunctie van de maag buiten de acute fase - sanatoriumbehandeling in de resorts: met drinkwaterbehandeling - Arzni, Berezovsky mineraalwater.

Vrouwen meldden aan de huisarts dat chirurgen het spinothalamische kanaal aan de linkerkant van het lichaam passeerden, wat resulteerde in een afname van rechtszijdige hypeesthesie, maar diep, diffuus, spontane pijn bleef bestaan.

Streptokokkenpyodermatitis, anders dan impetigo, zijn: ecthyma en chronisch diffuus streptoderma.

Uiteindelijk, wat is het onderwijssysteem, zo niet de ritualisering van spraak, maar de definitie en vaststelling van rollen voor sprekende onderwerpen, maar de samenstelling van een leerstellige groep, tenminste diffuus, Hoe, ten slotte, is niet de verspreiding of verduistering van het discours met zijn krachten en zijn kennis?

Het is een gevolg en manifestatie van ziekten die het myocardium aantasten of zijn werk belemmeren: nshemichesky-hartziekte en de defecten ervan, arteriële hypertensie, diffuus longziekten, myocarditis, cardiomyopathie.

Ginkley is een 1,6 km grote veelvlak begraven diffuus luminescentie.

Leverziekte diffuus karakter als gevolg van ontsteking langs de kleine galwegen, stagnatie van gal in het leverweefsel.

Briljante laag, duidelijk zichtbaar op de handpalmen en zolen, diffuus geïmpregneerd met een proteïnesubstantie, die later overgaat in het eindproduct van keratinisatie - keratineproteïne.

Tekenen worden vaak opgemerkt diffuus glomerulonefritis, verhoogt de lever, de milt, er is een lichte geelzucht.

Eerst alleen, in het begin van de vorming van een dominant als focus, of beter gezegd, de constellatie van centra van verhoogde opwinding reageert op diffuus de bestraling van allerlei soorten excitatiepulsen legt ze vast.

Pleiades Cluster is vol diffuus materiaal, en er kan worden aangenomen dat dit materiaal nog steeds blijft condenseren en aanleiding geeft tot nieuwe sterren naast de honderden die al in deze groep bestaan.

Van bijzonder belang is de fibrocystische vorm, die klinisch tot expressie wordt gebracht in de aanwezigheid van vrouwen op de achtergrond diffuus zeehonden in de borstklier van verschillende grootte van tumor-achtige formaties.

In de meeste gevallen passeert de ziekte 3-7 jaar zonder een spoor, maar soms is er een transformatie in diffuus atopische dermatitis, pruritus.

Bron: Maxim Moshkov Library

Transliteratie: diffuznyiy
Achteraan lees je: Inuzffid
Diffuse bestaat uit 9 letters

Wat is diffuus

DIFFUSE, Th, Th. Spec. Wazig, vaag.

Bron (gedrukte versie): woordenboek van de Russische taal: B 4 t. / RAS, in-t taalkundig. onderzoek; Ed. A.P. Evgenieva. - 4de ed., Sr. - M.: Rus. lang.; Polygraphs, 1999; (elektronische versie): Fundamentele elektronische bibliotheek

Samen beter het woordkaart maken

Gegroet! Mijn naam is Lampobot, ik ben een computerprogramma dat helpt bij het maken van een woordkaart. Ik weet perfect te tellen, maar tot nu toe begrijp ik niet hoe jouw wereld werkt. Help me erachter te komen!

Bedankt! Na verloop van tijd zal ik zeker begrijpen hoe jouw wereld werkt.

Vraag: Is een pituha een fysiek object (mens, object, plaats, plant, dier, substantie)? Kun je het zien, horen, ruiken, voelen, aanraken?

Word diffuus

Het woord diffuus in Engelse letters (transliteratie) - diffuznyi

Het woord diffusief bestaat uit 9 letters: dz en y en n op f fs

 • De letter D wordt 1 keer gevonden. Woorden met 1 letter d
 • De letter komt 1 keer voor. Woorden met 1 letter h
 • De letter en komt 1 keer voor. Woorden met 1 letter en
 • De letter nd komt 1 keer voor. Woorden met 1 letter
 • De letter n wordt 1 keer gevonden. Woorden met 1 letter n
 • De letter u komt 1 keer voor. Woorden met 1 letter
 • De letter f komt 2 keer voor. Woorden met 2 letters f
 • De letter s wordt 1 keer gevonden. Woorden met 1 letter s

De betekenis van het woord diffuus. Wat is diffuus?

Diffuse groei - groei door herhaalde celdeling; in planten, in tegenstelling tot dieren, wordt bijvoorbeeld zelden waargenomen. bij het vormen van een blad.

Korovkin O.A. Anatomie en morfologie van hogere planten: een verklarende woordenlijst. - M.: Drofa, 2007

DIFFUSE-GROEI - de groei die wordt aangetroffen in filamentachtige thallus van algen, waarbij alle cellen van de draad het vermogen hebben zich te delen.

Woordenboek van botanische termen. - 1984

DIFFUSIESAFVOER - een elektrische ontlading in een gas (bijv. Gloeiing of boog) in de vorm van een brede lichtgevende kolom. D. p. gevormd bij lage drukken (= 10-1-10 mm Hg. Art.) en onder de omstandigheden van...

Fysieke encyclopedie. - 1988

Neurodermitis diffuus (Diffusa, synoniem: Bénier-Broca-syndroom, atopische dermatitis, N. constitutioneel, N. diffuus, N. diffuus, N. chronisch diffuus, diathese, pruritus, pruritus eczeem, eczeem endogeen...

Groot medisch woordenboek. - 2000

Maagkanker diffuus

DIFFUSE MAAGKANKER (linitis plastica, maag in lederfles) - diffuse infiltratie van de submucosa van de maag met kwaadaardig weefsel, leidend tot wandstijfheid en vernauwing van het maaglumen.

Diffuse maagkanker (Linitis Plastica, Leather-Bottle Stomach) - diffuse infiltratie van de submucosa van de maag met een kwaadaardig weefsel, leidend tot stijfheid van de wand en vernauwing van het lumen van de maag.

Medische termen van A tot Z

Maagkanker Diffuus (Linitis Plastica, leer-fles maag) diffuse infiltratie van de submucosa van de maag met een kwaadaardig weefsel, leidend tot stijfheid van de wand en vernauwing van het lumen van de maag.

Medische termen. - 2000

Mercury Steam-diffuse pomp

Een kwikdampstraal-diffusiepomp is een van de ontwerpen van een vacuümpomp die wordt gebruikt om een ​​hoog vacuüm te bereiken. In tegenstelling tot eerder ontwikkelde structuren, heeft het geen theoretische limiet van bereikbare druk.

COLLAGENOSE, CONNECTIEVE WEEFSELZIEKTE DIFFUSIEF

Collagenosis, Connective Tissue Diffuse Disease (Connective-Tissue Disease) is een ziekte die wordt gekenmerkt door inflammatoire veranderingen in het bindweefsel die zich kunnen ontwikkelen in elk lichaamssysteem.

Medische termen van A tot Z

COLLAGENOSE, CONNECTIEVE WEEFSELZIEKTE DIFFUSIEF (bindweefselaandoening) is een ziekte die wordt gekenmerkt door inflammatoire veranderingen in het bindweefsel die zich feitelijk in elk lichaamssysteem kunnen ontwikkelen.

Collagenosis, Connective Tissue Diffuse Disease (Connective-Tissue Disease) is een ziekte die wordt gekenmerkt door inflammatoire veranderingen in het bindweefsel die zich in elk lichaamssysteem kunnen ontwikkelen.

Medische termen. - 2000

Spelling woordenboek. - 2004

Morpheme-spelling woordenboek. - 2002

Periaxiale Schilder's encefalitis (diffuse periaxial sclerose)

Schilder periaxiale encefalitis (diffuse periaxial sclerose) is een progressieve ziekte van onbekende etiologie van de groep van leukoencephalitis met diffuse demyelinisatie voornamelijk in de witte hersenmassa...

Zhmurov V.A. Groot verklarend woordenboek met termen over psychiatrie

Schilder periaxiale encefalitis (diffuse periaxial sclerose) is een progressieve ziekte van ongeïdentificeerde etiologie van de groep van leukoencephalitis met diffuse demyelinisatie, voornamelijk in de witte hersenmassa...

Voorbeelden van het gebruik van het woord diffuus

Vandaag verscheen de mei-diffuse Reuters Tankan-index, waarvan de waarde 7 punten was.

Röntgenfoto van het gehele skelet is waarschijnlijk diffuse osteoporose.

Diffuse struma - symptomen, oorzaken, omvang en behandeling

Wat is diffuse struma

De meest voorkomende diffuse toxische struma komt voor bij vrouwen. Bij mannen komt de ziekte bijna 8 keer minder voor. De meest voorkomende diffuse toxische struma wordt gevonden bij mensen van middelbare leeftijd (tussen 30 en 50 jaar). Veel minder vaak voorkomende diffuse toxische struma bij kinderen en jongeren, oudere patiënten.

Struma is een aanhoudende vergroting van de schildklier van niet-inflammatoire en niet-kankerachtige aard. De uitbreiding van de term "struma" tot inflammatoire (thyreoïditis) en kwaadaardige (kanker, sarcoom) ziekten van het orgel is niet raadzaam, hoewel het door sommige chirurgen wordt gebruikt.

Functionele manifestaties onderscheiden giftige, niet-toxische en hypothyreoïsche struma. Een vergrote schildklier met struma is lokaal (nodulair struma), diffuus (diffuus struma) en gemengd.

Oorzaken van diffuse struma

Blijkbaar is de belangrijkste reden voor de ontwikkeling van diffuse giftige struma het voorkomen van een bepaalde (nog niet door de wetenschap vastgesteld) genetisch defect in het systeem voor het reguleren van de productie van antilichamen door het immuunsysteem. Het resultaat van ontregeling is de productie van antilichamen tegen het eigen schildklierweefsel van de patiënt.

Met diffuse giftige struma begint het immuunsysteem, waarvan de belangrijkste functie is om te vechten tegen al het vreemde (virussen, bacteriën, protozoa, tumorcellen), een "gevecht" met het weefsel van zijn eigen schildklier, waarbij bepaalde componenten als vreemd worden waargenomen.

Door een vreemd toeval hebben antilichamen geproduceerd door DTZ tegen schildklierweefsel (de zogenaamde antilichamen tegen de TSH-receptor) een destructief effect op het schildklierweefsel, niet destructief.

Door zich te binden aan de receptor (een gevoelige site die is ontworpen om de "commando's" van het hormoon TSH dat in de hersenen wordt geproduceerd en de functie van de schildklier te stimuleren) te lezen, werken antilichamen daarop zoals die van TSH - d.w.z. stimuleren kliergroei en hormoonproductie.

Momenteel is diffuse toxische struma de enige bekende auto-immuunziekte die de wetenschap kent, die wordt gekenmerkt door een toename in de functie van een orgaan aangevallen door het immuunsysteem. De aanwezigheid van een genetisch defect wordt ook bevestigd door de verhoogde incidentie van de ziekte bij kinderen met diffuse giftige struma.

Er is een duidelijke familie aanleg voor de ontwikkeling van diffuse toxische struma, hoewel natuurlijk het verschijnen van de ziekte bij een van de ouders nog steeds niet aangeeft dat diffuse toxische struma ook bij kinderen voorkomt - dit is primair een statistisch patroon, geen absolute predispositie.

De mate van diffuse struma

De eenvoudigste manier om struma te bepalen is het onderzoeken van de schildklier. Deze methode maakt het mogelijk om de mate waarin ijzer is toegenomen te detecteren.

Scheid verschillende graden van struma volgens het systeem van Nikolaev:

 • 0 graden - de schildklier kan niet worden onderzocht en is niet zichtbaar,
 • Graad 1 - de schildklier is niet zichtbaar, maar wel voelbaar,
 • Graad 2 - de schildklier is zichtbaar wanneer een persoon slikbewegingen maakt,
 • Graad 3 - de contouren van de schildklier schenden de vorm van de nek, waardoor deze dik wordt,
 • 4e graad - de struma is goed zichtbaar, de nek wordt een lelijke vorm,
 • 5 graden - de schildklier is zo groot dat het een compressie heeft op nabijgelegen organen.

Symptomen van diffuse struma

Symptomen van diffuse struma bestaan ​​uit:

 • vergroting van de schildklier;
 • symptomen van thyrotoxicose (gewichtsverlies, zwakte, nervositeit, zweten, tremor, tachycardie);
 • oculaire symptomatologie.

Endocriene oftalmopathie ontwikkelt zich niet bij alle patiënten met diffuse toxische struma en manifesteert zich door exophthalmus, ooglidzwelling, sclerale hyperemie en bindvlies, verminderde mobiliteit van de oogbollen.

Met de progressie van de zwangerschap neemt de ernst van thyrotoxicose af (tot remissie) als gevolg van een afname van de concentratie van schildklierstimulerende immunoglobulinen in het bloed tegen de achtergrond van de ontwikkeling van fysiologische immunosuppressie. Klinische tekenen van pulmonale thyreotoxicose lijken in veel opzichten op de manifestaties van de zwangerschap zelf.

Zwangere vrouwen hebben vaak kortademigheid in verband met licht gecompenseerde alkalose. Het volume circulerend bloed en de hartslag ervan neemt toe en frequente tachycardie en hartkloppingen.

Eetlust verhoogt, vergeleken met niet-zwangere, frequente klachten van vermoeidheid, zwakte, slaapstoornissen en emotionele labiliteit, prikkelbaarheid, zweten.

Met thyrotoxicose tijdens de zwangerschap worden al deze symptomen ernstiger en bovendien verschijnen er meer specifieke symptomen van diffuse struma, waaronder struma en oftalmopathie.

Onder de verschillende manifestaties van de ziekte zijn vier hoofdsymptomen:

De tremor van de vingers is vooral merkbaar wanneer een vrouw haar ogen sluit en haar armen strekt. Exophthalmos (puchitis) komt tot uiting in 60% van de vrouwen, de meesten van hen zijn matig.

Andere symptomen worden vaak waargenomen:

 • Grefe (glansogen),
 • Möbius (zwakte van convergentie),
 • Kocher (lag van het bovenste ooglid van de iris bij het kijken naar beneden),
 • Stelvaga (zeldzame flits),
 • Dalrymple (brede opening van de palpebrale kloven),
 • Yelinek (donker worden van de huid op de oogleden).

Bloeddrukdalingen worden gediagnosticeerd. Thyrotoxicose kan gepaard gaan met subfebrile, wat in de eerste maanden van de zwangerschap moeilijk te onderscheiden is van subfebrile zwangere vrouwen. De verergering van de ziekte kan plaatsvinden in de vorm van een thyreotoxische crisis: een scherp uiterlijk van alle symptomen.

De crisis ontwikkelt zich na mentale stress of chirurgie, trauma, infectie, na de bevalling. De symptomen van de crisis zijn

 • arousal
 • desoriëntatie,
 • hyperthermie,
 • arteriële hypertensie
 • geelzucht,
 • aritmie,
 • huidvocht
 • acute exophthalmus.

De meeste vrouwen, beginnend bij 28-30 weken zwangerschap, ontwikkelen tekenen van hartfalen. Veranderingen in de hemodynamiek, kenmerkend voor deze zwangerschapsvoorwaarden, een toename van het circulerende bloedvolume, cardiale output en tachycardie, veroorzaakt door een sterk functionerende schildklier, leiden tot verminderde hartactiviteit.

Er zijn drie ernst van diffuse toxische struma.

Beschrijvingen van symptomen van diffuse struma

Behandeling van diffuse struma

Behandeling van diffuse toxische struma kan chirurgisch en conservatief zijn.

Chirurgische behandeling

Absolute indicaties voor chirurgische behandeling zijn allergische reacties of aanhoudende leukopenie (afname van het absolute aantal leukocyten), genoteerd tijdens conservatieve behandeling, grote struismogelijkheid (vergroting van de schildklier boven III graad), hartritmestoornissen ritmestoornissen van cardiovasculaire insufficiëntie, uitgesproken goitereffect merkazolila.

Opereren moet de patiënt zijn wanneer hij de staat van medicijncompensatie bereikt, omdat anders kan zich een thyreotoxische crisis ontwikkelen in de vroege postoperatieve periode.

Medicamenteuze behandeling

Conservatieve behandeling bestaat meestal uit het gebruik van ureumderivaten. Monotherapie met jodiumpreparaten, kaliumperchloraat en lithiumpreparaten wordt momenteel nauwelijks gebruikt.

Het belangrijkste middel voor een conservatieve behandeling van diffuse struma is het huishoudgeneesmiddel mercazol of zijn analogen - methimazol, carbimazol, tiamazol, enz. Mercazolil onderbreekt de synthese van schildklierhormonen en heeft een immunosuppressief effect.

Het medicijn accumuleert selectief in de schildklier. De dagelijkse dosis van mercazol is 30-40 mg, soms met zeer grote struma en ernstige thyreotoxicose, het kan 60-80 mg bereiken. De ondersteunende dagelijkse dosis van mercazolyl is meestal 10-15 mg.

Het medicijn wordt continu ingenomen gedurende 11 / 2-2 jaar. Het ontbreken van een stabiel effect na 2 jaar behandeling is een indicatie voor een operatie. Met preoperatieve voorbereiding is de duur van toediening van mercazolyl te wijten aan het bereiken van een duurzame euthyroid-toestand.

Het strikt individueel verlagen van de dosis van mercazol wordt uitgevoerd, met de nadruk op de tekenen van het elimineren van thyrotoxicose: stabilisatie van de puls (70-80 slagen per minuut), gewichtstoename, verdwijnen van tremor en zweten, normalisatie van de polsdruk.

Aangezien alle thiourea-geneesmiddelen leukopenie en trombocytopenie kunnen veroorzaken, is het noodzakelijk om elke 10 tot 14 dagen een bloedonderzoek uit te voeren (met onderhoudstherapie met mercazolil, eenmaal per maand). Als de patiënt vanwege omstandigheden niet door een specialist kan worden geobserveerd, wordt een chirurgische behandeling aanbevolen.

Behandeling van diffuse giftige struma met jodiumradionuclide wordt uitgevoerd bij personen ouder dan 40 jaar in gespecialiseerde afdelingen. Naast antithyroid-middelen, b-blokkers, glucocorticoïden, sedativa en hartglycosiden, worden kaliumpreparaten gebruikt voor de behandeling van diffuse toxische struma.

b-blokkers kunnen bijvoorbeeld de periode van preoperatieve voorbereiding verminderen door de toestand van het cardiovasculaire systeem te verbeteren, wat zowel wordt bereikt door hun directe effect op adrenaline b-receptoren, als door het effect van schildklierhormonen op het perifere metabolisme.

Door het gebruik van b-adrenerge blokkers is het echter niet langer mogelijk om de adequaatheid van de dosis thyreostatica te regelen met de hartfrequentie, waardoor het moeilijk is om de patiënt in poliklinische omstandigheden te observeren. De dagelijkse dosis van β-blokkers is 60-80 mg, maar kan worden verhoogd tot 100-120 mg. Annulering van het geneesmiddel dient te worden gemaakt, waarbij de dosis geleidelijk wordt verlaagd.

Glucocorticoïden zijn in de eerste plaats nodig voor patiënten met diffuse toxische struma met acute en chronische bijnierinsufficiëntie, evenals patiënten met een combinatie van struma met diffuse toxische en endocriene oftalmopathie.

Er zijn gevallen waarbij snelle blokkering van de schildklierfunctie door mercazolil of subtotale strumectomie leidde tot de progressie van exophthalmus. Daarom vereist de behandeling gecombineerd met endocriene oftalmopathie dat de afname van de concentratie van schildklierhormonen in het bloed geleidelijk verloopt, wat wordt bereikt door mercazolil te combineren met schildklierhormoonpreparaten.

Aangezien dergelijke patiënten zeer gevoelig zijn voor schildklierhormonen, mag de dosis van hun geneesmiddelen niet hoger zijn dan 5-10 mcg triiodgironine of 15-20 mcg thyroxine per dag. Daarnaast wordt dehydratietherapie uitgevoerd (40 mg triampur 2 maal per week), glucocorticoïden worden gebruikt als immunosuppressiva (30-40 mg prednisolon per dag).

Glucocorticoïden kunnen topisch worden aangebracht, in de vorm van retrobulbaire injecties van 0,5-1,0 ml dexazon per dag. 15-20 injecties per cursus. Bij pre-operatieve bereiding in combinatie met glucocorticoïden wordt ook azathioprine gegeven, 0,05 g 2 maal daags 30-40 dagen vóór de operatie.

De behandeling van een thyrotoxische crisis wordt veroorzaakt door grote doses glucocorticoïden, zowel intraveneus als intramusculair toegediend. De dagelijkse dosis hydrocortison hemisuccinaat bereikt 800-1000 mg.

De behandeling moet beginnen met een infuus van wateroplosbare vormen van hydrocortison (100-200 mg). Overdag is de introductie van 2 tot 6 liter vocht toegestaan, afhankelijk van de ernst van de eerdere uitdroging en de mate van bloeddrukverlaging.

Naast glucocorticoïden worden mineralocorticoïden intramusculair geïntroduceerd - deoxycorticosteronacetaat (DOXA), 10-25 mg per dag en cortinefera - 1-2 tabletten per dag (onder controle van bloeddruk en diurese). Voor een snellere blokkade van de functie van de schildklier door een sonde in oplossing in de maag of, als de patiënt kan slikken, kunt u 100-200 mg mercazol per dag via de mond invoeren.

Op de derde plaats in het complex van medische maatregelen om de thyrotoxische crisis te elimineren zijn b-blokkers, waarvan kan worden aangenomen dat ze van toepassing zijn na stabilisatie van de bloeddruk.

De dagelijkse dosis anaprilina is gewoonlijk 80-120 mg. Van antibiotica wordt aangetoond dat ze secundaire infecties voorkomen en indien nodig worden hartglycosiden toegediend. Het gebruik van antipyretica is sindsdien problematisch het is onwaarschijnlijk dat ze hyperthermie elimineren in een thyreotoxische crisis en de potentiële leucotoxiciteit maakt het onpraktisch om ze te combineren met mercazolil.

De kwestie van het positieve effect van amidopyrine op het kallikrein-systeem wordt besproken, wat volgens sommige onderzoekers het gebruik ervan voor de behandeling van een thyrotoxische crisis toelaat. Bij de behandeling van een thyrotoxische crisis werd intraveneus jodium vrijwel volledig verlaten het heeft geen voordelen ten opzichte van de voorbereidingen van de imidazoolgroep en heeft allergische eigenschappen uitgesproken.

Speciale aandacht moet worden besteed aan het probleem van de behandeling van diffuse toxische struma bij zwangere vrouwen vanwege het mogelijke teratogene effect van antithyreoïde antilichamen op de foetus als gevolg van hun transplacentaire overdracht en het vergelijkbare effect van geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van diffuse toxische struma. Dit alles maakt het aanbevolen voor vrouwen met diffuus giftig struma om zwangerschap te voorkomen.

Tegelijkertijd werd opgemerkt dat tijdens de zwangerschap de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren die kenmerkend zijn voor T-suppressors zijn verbeterd, wat het mogelijk maakt om de dosis antithyroid-geneesmiddelen tot het minimum te verlagen: 5-10 mg mercasolyl per dag (de hoogst toegestane dosis is 20 mg / dag).

In het buitenland wordt in deze situatie de voorkeur gegeven aan propylthiouracil.

Prognose van diffuse struma

De prognose van struma diffuus giftig met een goede en tijdige behandeling is gunstig, echter, na chirurgische behandeling is de ontwikkeling van hypothyreoïdie mogelijk. De oorzaak van postoperatieve hypothyreoïdie is meestal de progressie van het auto-immuunproces of de radicale aard van de operatie.

Voorkomen van diffuse struma

Patiënten moeten zonnestraling vermijden. Misbruik van jodiumbevattende medicijnen en voedselproducten rijk aan jodium is onaanvaardbaar, vooral voor mensen met een familie van patiënten met diffuse giftige struma of auto-immune thyroiditis.

Vragen en antwoorden op "Diffuse struma"

Vraag: Zravstvuyu vertel me als, met een diffuse struma, het gevoel van stof in mijn keel op een stoffige plaats lijkt te zijn. Bij voorbaat dank.

Vraag: Hallo, ik heb een nodulair struma in kwestie, maar het is moeilijk voor mij om te ademen, alsof iets zich in de keel verstopt, maar het doet geen pijn om te slikken en het is gemakkelijker om door mijn neus te ademen. Wat kan het zijn en hoe gevaarlijk? De wachtrij voor de endocrinoloog is maar een halve maand (

Vraag: Hallo, ik heb een diffuse struma van 2 graden. Mijn benen zijn gezwollen handen. Het lijkt erop dat het gezicht opgezwollen is. Is het gerelateerd aan struma?

Vraag: Kan de lichaamstemperatuur stijgen tot hoge indicaties voor schildklieraandoeningen en diffuse struma?

Vraag: Hallo. Ik heb een diffuse struma van 2 graden. Zou het de ontwikkeling van mijn ziekte hebben beïnvloed, iets in mijn lichaam mist iets, namelijk, voordat ik constant klei, krijt, rauwe aardappelen wilde eten. In kleine hoeveelheden heb ik alles gebruikt. Nu wil ik dit niet. En nog een vraag - moet ik een schildklieronderzoek uitvoeren? Is het schadelijk?

Vraag: Hallo. Ik heb een toxische struma 0 graad. Hoe het te behandelen? Moet je een operatie ondergaan? Bedankt.

Vraag: Hallo! Ik ben 49 jaar oud. Ik woon in het noorden. Ik heb een diffuse struma 2 graden. Ik gebruik Tyrosol 0,25-tabletten dagelijks vanaf 2014. De resultaten van mijn tests in mei 2017: TSH -0,646, T 4 St-10,925 Op dit moment hebben we geen endocrinoloog meer, stop. Wat moet ik doen? Blijf deze dosering drinken? Kan ik walnotenzemeltinctuur drinken?

Vraag: Echografie toonde een volume van de schildklier 28,21 cm. Kubus. (op normen 25). Volgens analyses van T3 is T4 en TSH normaal. Diagnose - diffuse struma 1 graad. Euthyroid. Ik voel dat knijpen en slikken enigszins moeilijk is. De endocrinoloog schreef iodomarine voor 3 maanden voor. Is het echt mogelijk om alleen door hem genezen te worden?

Vraag: Goede middag! Ik heb een diffuse struma van 2 graden, is het mogelijk om zwanger te worden van een dergelijke diagnose, en is het gevaarlijk voor het ongeboren kind?

Vraag: Hallo! Mijn moeder werd gediagnosticeerd met diffuse struma van de 5e graad. Volgens de resultaten van de analyse van 4 hormonen bleken er 3 onder de norm te zijn, vier ervan waren boven de norm (ik kan niet zeggen welke precies). Ze voorgeschreven het medicijn merkozolin (drank 3 maanden), ethinol (voor het hart) en ascorbinezuur. En volgens de resultaten van biochemische analyse, hemoglobine 140 ml. Vragen: 1. schrijven deze medicijnen voor bij deze struma? 2. Hoe kan een dergelijk hoog hemoglobine het hart beïnvloeden? 3. De endocrinoloog zei ook dat als de medicijnen niet helpen, een operatie mogelijk is, vertel me, hebben ze een operatie met zo'n struma? Bedankt!

Vraag: Goede middag, ik ben 17 jaar oud. Ik heb een diffuse struma. Ze zeiden dat in maat 3 graden, en op leeftijd is de indicatie 2 graden. Het juiste aandeel is 12.7. Links 15.02 V 22.7. Ik heb momenteel prikkelbaarheid, tranen, druk 120-80, 140-50 als ik boos ben. Ik heb nog steeds een snelle hartslag, tachycardie. Niet normale TSH. Vertel me wat ik moet doen en hoe ik moet behandelen? Bij voorbaat dank!

Vraag: Hallo. Mijn naam is Anna, ik ben 35 jaar oud. Zes maanden geleden diagnosticeerden ze een diffuse struma van 2 graden. Werd 2 maanden geleden permanent behandeld. Op dit moment neem ik dagelijks 10 mg tyrosol. Mijn lichaamsgewicht is al toegenomen met 7 kg. Met een hoogte van 160 cm woog ik 50 kg en nu 57. En het gewicht blijft groeien. Als de manier om dit te voorkomen, het medicijn kan veranderen? De tweede vraag: de behandelende arts zegt dat tyrosol tenminste 2 jaar moet worden ingenomen, toch? En de derde vraag: met deze ziekte en met het medicijn is het mogelijk (zelden) om alcohol, nicotine te gebruiken?

Vraag: Welke moderne methoden voor chirurgische behandeling van diffuse giftige struma worden wereldwijd gebruikt?

Vraag: Diagnose - diffuse struma 1 graad. Euthyroid. Chronische virale hepatitis C, minimale klinische activiteit. Is het mogelijk om de schildklier te bedienen?

Vraag: Hallo, ik heb een diffuse struma, 2 St (Hashimoto). Ik heb onlangs een borsttumor ontdekt. Hoe te behandelen en struma kan leiden tot borstkanker?

Diffuse fibroadenomatose van de borstklier: of het gevaarlijk is, oorzaken van ontwikkeling, symptomen en behandeling

De ontwikkeling en het functioneren van de vrouwelijke borstklieren hangt samen met de toestand van de hormonale achtergrond in het lichaam. Als de verhouding van hormonen wordt verstoord, ontstaan ​​pathologieën waarin het borstweefsel wordt gemodificeerd. Dit leidt tot het verschijnen van tumoren van verschillende aard. Vooral schadelijk overtollig oestrogeen. Om goedaardige ziekten te genezen, als ze niet rennen, is het vaak genoeg om de hormonen aan te passen. Dit kan worden gedaan door de oorzaak van de aandoeningen te elimineren, evenals na de behandeling met speciale medicijnen.

Wat is diffuse fibroadenomatosis

Goedaardige aandoeningen van de vrouwelijke borst vormen geen direct gevaar voor het leven. In het proces van hun ontwikkeling treedt de pathologische proliferatie van individuele weefsels op, wat leidt tot het verschijnen van zeehonden en cysten, verstoring van de structuur van de borstklieren. Afhankelijk van de mate van aanpassing, kunnen de effecten variëren. In de regel kunnen de symptomen van anomalieën worden gezien in dergelijke stadia waarin ze volledig worden geëlimineerd.

Een van de meest voorkomende goedaardige ziekten bij vrouwen is diffuse borstfibroadenomatose. Deze ziekte is een soort van diffuse mastopathie, dat wil zeggen opleiding in één borst of onmiddellijk in beide sets van zeehonden die hun structuur schenden. Ze bestaan ​​uit pathologisch uitdijende glandulaire en vezelige (verbindende) weefsels. Afhankelijk van de aard van de pathologie worden onderscheiden:

 • fibroadenomatosis - zeehonden bestaan ​​voornamelijk uit overgroeid bindweefsel;
 • adenosis - klierweefsel heerst in zeehonden;
 • cystische vorm van diffuse mastopathie (cysten zijn aanwezig in de zeehonden);
 • gemengde vorm van diffuse mastopathie.

Op zijn beurt is fibroadenomatose verder onderverdeeld in verschillende types (diffuus, focaal en andere), afhankelijk van de aard, grootte en locatie van de zeehonden.

Diffuse fibroadenomatosis is een ziekte waarbij veel kleine elastische knobbeltjes gevormd uit bindweefsel verspreid zijn over de borstklier. In sommige gevallen zijn de meeste zeehonden geconcentreerd in het bovenste deel van de borst.

Deze ziekte komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijd van 30-40 jaar. Tijdens de menopauze komt diffuse fibroadenomatose niet voor.

Oorzaken van fibroadenomatose

De hoofdoorzaak van diffuse fibroadenomatose is een schending van de verhouding van hormonen in het lichaam, een toename van oestrogeenspiegels, terwijl de progesteronspiegel afneemt. Dergelijke stoornissen treden op bij ziekten van de eierstokken, evenals de hypofyse, waar hormonen worden geproduceerd die de werking van deze organen reguleren.

De staat van de hormonale achtergrond beïnvloedt het werk van de schildklier, pancreas en andere endocriene organen. De oorzaak van hormonaal falen kan zijn metabolische aandoeningen, obesitas. Langdurige behandeling met hormonale geneesmiddelen en het gebruik van orale anticonceptiva kan tot pathologieën leiden.

Andere factoren die bijdragen aan het optreden van diffuse fibroadenomatose zijn:

 • laat begin van seksuele ontwikkeling;
 • gebrek aan regelmatig seksueel leven en zwangerschap en bevalling bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd;
 • abortus;
 • het begin van de eerste zwangerschap en bevalling boven de leeftijd van 35;
 • gebrek of korte termijn borstvoeding;
 • zware psychologische stress.

Opmerking: Er is waargenomen dat borstziekten minder frequent voorkomen bij vrouwen die meerdere keren zijn bevallen, die geen complicaties hebben gehad tijdens de bevalling en die hun baby's langer dan zes maanden borstvoeding hebben gegeven.

Een belangrijke factor bij de ontwikkeling van fibroadenomatose is erfelijkheid. Dikwijls worden borstaandoeningen gevonden bij verschillende vrouwen uit dezelfde familie.

Video: oorzaken en manifestaties van diffuse fibroadenomatose

symptomen

Afhankelijk van de mate van manifestatie van symptomen, is diffuse fibroadenomatose van de borstklieren verdeeld in mild, matig uitgesproken, uitgesproken.

Manifestaties van de ziekte nemen toe voor het begin van de menstruatie, omdat veranderingen in de weefsels van de borstklieren hormonaal gekoppeld zijn aan de processen van de menstruatiecyclus. Er is een zwelling van de borstklieren, soms kunnen zeehonden zelfs tasten. Een vrouw voelt een uitbarsting van de borst, pijn terwijl ze haar aanraakt.

Afhankelijk van de grootte, de locatie en het aantal zeehonden kan mastalgie (pijn in de borst) periodiek of constant zijn. In gevallen waar de knobbeltjes klein zijn, verdwijnen na het einde van de menstruatie en het verdwijnen van oedeem, pijnlijke gevoelens in de borstkas en worden de zeehonden verkleind.

Als de vrouw vóór de zwangerschap een dergelijke ziekte had, dan konden na het baren in het proces van borstvoeding de knopen volledig oplossen.

Complicaties en gevolgen

Nadat ze zeehonden van elke grootte in de borst hebben ontdekt, moet een vrouw zeker een borstspecialist bezoeken. Alleen een arts kan na een onderzoek vertellen wat zijn afkomst is en welk gevaar hij voor de gezondheid vormt.

Als de zeehonden niet verdwijnen met fibroadenomatose, worden hun gevoelens nog groter, de behandeling kan niet worden uitgesteld. Als je er niet tijdig van afkomt, kunnen pathologische processen zich in de weefsels van de borstklieren verder ontwikkelen: de knobbeltjes zullen samensmelten, grote cysten worden gevormd. Misschien het uiterlijk van atypische en latere kankercellen.

diagnostiek

Allereerst palpatie van de borstklieren, waardoor de arts de mogelijke aard van de ziekte kan aannemen. Echografie wordt gebruikt voor het onderzoeken van vrouwen jonger dan 35 jaar oud en stelt u in staat om individuele verdichte knobbeltjes te detecteren, om hun aantal en prevalentie naar volume te bepalen, om de toestand van de melkkanalen te onderzoeken.

Mammografie wordt uitgevoerd om de resultaten van echografie te verduidelijken en de goedaardige aard van de ziekte te bevestigen. Rekening houdend met het feit dat hier radioactieve straling wordt gebruikt, worden vrouwen ouder dan 35 jaar volgens deze methode onderzocht (de gevoeligheid van het lichaam voor röntgenstraling wordt verminderd).

Een biopsie (punctie van de borst) wordt voorgeschreven in geval van twijfel over de oorsprong en de aard van de zeehonden. Histologisch onderzoek van weefselmonsters uit twijfelachtige verdichting maakt het mogelijk de meest geschikte behandelmethode te kiezen.

MRI wordt uitgevoerd om een ​​volumetrisch beeld van de borstklier te verkrijgen, dat ervoor zorgt dat er geen kanker is. Ductografie wordt gebruikt om de toestand van het vasculaire systeem te bestuderen.

Met behulp van laboratoriummethoden van bloedtesten bepalen ontstekingsprocessen. Analyse van tumormarkers maakt het mogelijk de aanwezigheid of afwezigheid van kankercellen vast te stellen.

Aanvulling: zelfdiagnose helpt vaak om borstziekten in de vroege stadia te detecteren. Elke vrouw moet vertrouwd zijn met de technieken die worden gebruikt tijdens het maandelijkse onafhankelijke onderzoek van de borstklieren. Hiermee kunt u dergelijke verschijnselen van pathologie detecteren als een verandering in de vorm en grootte van de borst, asymmetrische plaatsing van de tepels, het verschijnen van afscheiding daaruit.

behandeling

Diffuse fibroadenomatose van de borstklieren is een dergelijke ziekte, de belangrijkste behandelingsmethode is medicamenteuze behandeling en bewaking van de toestand van de zeehonden. Van groot belang is de eliminatie van de oorzaken van de ziekte.

Een vrouw wordt aangeraden om een ​​dieet te volgen dat je in staat stelt het metabolisme te verbeteren, de absorptie van nuttige elementen van voedsel te versnellen. Dierlijke vetten zijn uitgesloten van het dieet, meer zuivelproducten zijn inbegrepen. Het is noodzakelijk om voedsel te eten dat veel vezels bevat.

Medicamenteuze behandeling

In aanwezigheid van endocriene aandoeningen worden jodiumpreparaten voorgeschreven. Behandeling met vitamines (A, C, PP, E, Groep B), antidepressiva, hepatoprotectors, diuretica.

Om de hormonale achtergrond te herstellen, worden medicijnen gebruikt die het effect van oestrogeen in het lichaam verminderen, waardoor de productie van andere hormonen wordt gereguleerd.

Niet-steroïde anti-oestrogeenmiddelen. Eenmaal in het lichaam binden ze zich aan oestrogeen-gevoelige receptoren en remmen ze de activiteit van deze hormonen. Toremifen, phareston, raloxifene worden gebruikt.

Op progesteron gebaseerde medicijnen. Met hun hulp proberen ze de concentratie van oestrogeen te verminderen. Duphaston, gecombineerd orale anticonceptiva (COC) worden gebruikt.

Geneesmiddelen die de productie van prolactine en somatropine (hypofysehormonen) onderdrukken. Parlodel is gebruikt.

Geneesmiddelen die de productie van hypofyse-gonadotrofinen blokkeren. Benoemde provera veraplex.

Betekent dat de productie van oestrogeenvetweefsel (femara) wordt geblokkeerd. Ze worden gebruikt in de menopauze.

Alle medicijnen worden voorgeschreven na een bloedtest op hormoonspiegels en een onderzoek naar de algemene gezondheidstoestand van de patiënt.

Chirurgische behandeling

Dit is hoofdzakelijk een sectorresectie van de borst. Het wordt alleen gebruikt voor vermoedelijke kanker. Verplicht histologisch onderzoek van het verwijderde weefsel. Als een onafhankelijke behandelingsmethode voor diffuse adenomatose is deze niet effectief, omdat de kans op een recidief te groot is.

Andere methoden

Dergelijke methoden zoals fysiotherapie (met uitzondering van massage), psychotherapie, lasertherapie, elektroforese en magnetische therapie worden actief gebruikt in de behandeling. Effectief balneologische behandeling (therapeutische koele baden met minerale zouten, modder).

Bij deze ziekte worden geen thermische procedures voorgeschreven. Wees voorzichtig met het gebruik van folk remedies, zoals het opwarmen van de borst met kompressen.

Na overleg met de arts kunt u slechts gebruik maken van een aantal methoden waarmee u het oedeem kunt verwijderen (koolblad aanbrengen op een pijnlijke borst, een kom geraspte bieten). Soms mogen artsen kruidtincturen gebruiken die fyto-oestrogenen bevatten.

Aanvullende Artikelen Over Schildklier

Oestradiol bij mannen behoort tot de categorie van oestrogeen, dat is de belangrijkste vrouwelijke geslachtshormonen. Dat estradiol "verantwoordelijk" voor vrouwelijkheid en aantrekkelijkheid van het schone geslacht, deel te nemen aan de vorming van een afgeronde vorm, fijne diepe stem, haargroei, huidaandoeningen, evenals de vrouwelijke reproductieve functie.

Bij een gezond persoon is het slijmvlies in de keel en mond glad en heeft het dezelfde kleur. Maar door sommige ziekten kunnen acne of blaren in de keel en mond worden gevormd.

De pubertijdperiode bij jongens impliceert een hele reeks veranderingen, zowel fysiologisch als biologisch.Al deze veranderingen zijn gericht op de ontwikkeling van belangrijke seksuele en somatische functies onder invloed van bepaalde mannelijke hormonen.