Hoofd- / Hypofyse

Om welke reden dan ook, niet uit dienst na de vermindering

Downsizing voor elke onderneming is een vrij ingewikkelde procedure, en een overtreding in een van de fasen is beladen voor de werkgever met boetes of gerechtelijke procedures. Ontslag moet in de volgende volgorde worden uitgevoerd:

  1. Het management van de onderneming geeft bevel tot een geplande reductie niet minder dan twee maanden voordat de werknemer wordt ontslagen (artikel 180 van de arbeidswet van de Russische Federatie). Het feit dat de reductie wordt verwacht, wordt elk van de werknemers die worden ontslagen persoonlijk gewaarschuwd en maakt onder het schilderij kennis met de tekst van de bestelling. Men mag echter de volgorde van inkrimping niet verwarren met de volgorde van ontslag van een bepaalde werknemer - dergelijke orders worden veel later uitgegeven wanneer de periode van ontslag geschikt is.
  2. Medewerkers die onder de korting vallen, het management van het bedrijf moet een andere functie aanbieden die voldoet aan de kwalificaties van de ontslagen werknemer.

Ontslag door staat. nuances. hoe zich correct te gedragen.

Naast andere manieren om een ​​arbeidsovereenkomst te beëindigen, wordt speciale nadruk gelegd op redundantie overtolligheid. Feit is dat dit bij andere vormen van ontslag als bedoeld in de arbeidswet (arbeidswetgeving van de Russische Federatie) het meest arbeidsintensieve is, maar tegelijkertijd misschien wel het meest garantie biedt voor de eerbiediging van de rechten van de werknemer.

Ontslag van personeel: vijf risico's voor werkgevers

Volgens artikel 179 van de arbeidswet geeft dit recht werknemers van organisaties het voordeel om een ​​baan te behouden en personeel te verminderen, afhankelijk van de kwaliteit van hun functie of sociale redenen. Deze werknemers zijn de laatsten die worden ontslagen. Preemptief recht op werknemers met hoge kwalificaties en productiviteit.

Werkervaring en opleiding worden ook in aanmerking genomen.

Wie kan niet ontslagen worden voor redundantie: TC RF

Tijdens het werk had ik geen klachten, ik liet de beste resultaten zien, was herhaaldelijk op de erelijst en nu lijkt het mij dat ze iedereen van hun eigen wil willen ontdoen. Het is duidelijk dat het voor hen niet rendabel is om te ontslaan maar toch. Ik kan toevoegen aan alles wat geschreven is, het contract werd vele malen op verschillende punten geschonden.

Ik hoop op je hulp. Eugene. Onderwerp: Arbeidsrecht, arbeidscontract Advocaat Bezrukov Viktor O., Moskou №81551. 23 januari 2009 om 21:22 uur Hallo, Eugene. Probeer niet "alleen" te schrijven! Ga eerst naar de arbeidsinspectie en laat een schriftelijke verklaring achter dat je gedwongen wordt te ontslaan en dat je geen disciplinaire maatregelen neemt.

Door te verminderen moet u twee maanden voor het ontslag waarschuwen, plus maximaal twee gemiddelde inkomsten betalen. Schrijf tegelijkertijd de officier van justitie op de hoogte.

Ontslag wegens inkrimping

  • De bedrijfsleiding geeft een bevel tot ontslag van werknemers, dat de datum en reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangeeft.
    Medewerkers leren hem kennen onder het schilderen. Als een werknemer weigert de bestelling te ondertekenen, wordt een passende wet opgesteld.
  • De ontslagen werknemers op de laatste werkdag verwachten een werkboek met een bijbehorend record.

Hoe te stoppen als u niet wilt ontslaan?

Als u binnen tien dagen geen baan voor u kunt vinden vanaf het moment dat u zich aanmeldt bij de dienst voor arbeidsbemiddeling, wordt u werkloos en ontvangen werklozen een maandelijkse uitkering. Het is klein, maar in sommige gevallen is het nog steeds beter om het te ontvangen dan om niets te ontvangen.

Allereerst gaat het om achtergestelde regio's met een onderontwikkelde arbeidsmarkt, waar een nieuwe baan om objectieve redenen moeilijk te vinden is. De betaling van werkloosheidsuitkeringen begint nadat alle betalingen van de voormalige werkgever zijn beëindigd. Zoals we hierboven al opmerkten, zult u waarschijnlijk geen aanbod van uitstekend en veelbelovend werk van de arbeidsbemiddeling krijgen, u moet dit zelf doen. Maar als u zich als werkzoekende registreert, kunt u legaal op voordelen rekenen terwijl u blijft zoeken naar werk.

Ontslag wegens inkrimping of ontslag om zakelijke redenen

Probeer daarom zoveel mogelijk de gevoelens van de gecontracteerde te beschermen. Vermijd de zinsdelen "We verwerpen u, verminderen." Benadruk dat het bedrijf een dergelijke stap alleen moest nemen door economische omstandigheden die geen verband hielden met de persoonlijkheid van de werknemer, en het bedrijf is van plan zijn rechten zo veel mogelijk te respecteren en te verminderen.
Als de werknemer de melding weigert, kunt u het niet alleen met hem eens zijn en niet melden, omdat de rechter het feit van de kennisgeving moet bevestigen. In dit geval is het nodig om de melding luidop voor te lezen aan de werknemer en een bijbehorende handeling op te stellen. 5. De werknemer wordt niet (of niet alle geschikte) vacatures geboden aangeboden. In de regel proberen bedrijven de medewerker een vacature aan te bieden door het uitvoeren van kunst. 81 van de arbeidswet van de Russische Federatie. Weinig van de werkgevers overtreden direct de wet. Problemen doen zich eerder voor in de details van vacatures.

Als u wordt gesneden: stap voor stap instructies voor toekomstige werklozen

Daarom is er een gevoel van 'niet gevochten worden' en om te eisen dat de reden voor ontslag een vermindering van personeel en het overeenkomstige artikel van de arbeidswetgeving zou zijn. Waarom moet ik me aanmelden bij de arbeidsuitwisseling? Natuurlijk, als u zonder werk wordt achtergelaten, moet u het initiatief in eigen hand nemen: onafhankelijk vacatures in tijdschriften en kranten bekijken, zoeken naar geschikte vacatures op websites gewijd aan het vinden van werk, cv's sturen, naar interviews gaan, enz.
Onder de omstandigheden van de vrije arbeidsmarkt kan een persoon de baan van zijn droom alleen onafhankelijk vinden, de staat zal het niet doen in plaats van hem. Als u echter ontslagen bent vanwege ontslag, hebt u recht op compensaties en betalingen van de overheid, en hiervoor moet u zich registreren bij de staatsarbeidersuitwisseling.
Anders kunt u altijd verwijzen naar een overtreding van de wet. In dat geval krijgt de werkgever een boete en wordt de bestelling van uw ontslag geannuleerd.

  • Na het ontslag in twee weken moet u zich inschrijven bij de dienst voor arbeidsbemiddeling, in dit geval kunt u binnen twee maanden een gemiddeld salaris ontvangen voor uw vorige baan als de dienst u gedurende deze periode niet in dienst heeft.
  • Als u het hebt over inkrimping - u kunt in geen geval zelf een ontslagbrief schrijven of met instemming van de partijen instemmen met ontslag, in dit geval verliest u het recht op alle wettelijke uitkeringen en betalingen.
  • [Terug naar inhoud ↑] ○ De nuances van ontslag vanwege redundantie: inkrimping heeft zijn eigen kenmerken voor bepaalde categorieën werknemers. Overweeg hoe de korting wordt gerealiseerd: ✔ in het ziekenhuis.

Om welke reden dan ook, niet uit dienst na de vermindering

Ontslag is mogelijk als de economische of productiebelangen van de werkgever zwaarder wegen dan de belangen van de werknemer met betrekking tot het behoud van de werkplek. - Ten slotte moet de werkgever, als onderdeel van het ontslag, rekening houden met de sociale aspecten die zijn voorgeschreven door de wet. Het niet in aanmerking nemen van sociale aspecten leidt tot ongeldigheid van het ontslag. De sociale aspecten waarmee de werkgever rekening moet houden, zijn: werkervaring in de onderneming, de leeftijd van de werknemer die wordt ontslagen, de aanwezigheid van onderhoudstaken en invaliditeit. In jouw geval is dit een groot pluspunt dat je acht jaar werkervaring hebt bij deze werkgever.

Je leeftijd kan ook in jouw voordeel zijn. Hoe ouder, hoe moeilijker het is om te ontslaan, omdat oudere mensen het moeilijker vinden om een ​​nieuwe baan te vinden. Als er positieve sociale gegevens zijn, moet uw aandacht niet worden gehouden.

Welke reden heb je niet betaald? Dat neemt niet telefonisch op - effect nul.

Als een persoon vertraging oploopt, wordt hij onvermijdelijk gebeld op verschillende manieren, afhankelijk van de periode van niet-betaling. Parallel met de oproepen van het callcenter van de bank, kan uw nummer aan de autoinformator worden gekoppeld, evenals geïrriteerd door sms. Wanneer en als een bankemployee u belt, zal hij zeker vragen: "Waarom heeft u (of de persoon waarvoor u vertegenwoordiger bent) niet op tijd betaald?". Laten we proberen te speculeren over mogelijke antwoorden en de eventuele significante gevolgen ervan.

Laten we beginnen met het feit dat we van school zijn "getraind" om iets "goeds" te zeggen, een vraag te beantwoorden en onszelf op alle mogelijke manieren te witten, anders zouden ze een deuce maken, enz. Een ander belangrijk punt is dat velen van kinds af aan gewend zijn om de vraag te beantwoorden, althans iets, gewoon niet onwetend te lijken. Veel mensen, soms zonder het antwoord helemaal te kennen, zeggen iets dat ze hebben gehoord, alleen om er goed en goed uit te zien. Met degenen die je bellen, als je beslist om met hen te praten, is er een andere manier en benadering die ik volledig deel en oefen. Het begint met een eenvoudige vraag: "Waarom en waarom zou ik iemand iets moeten uitleggen en bewijzen?". Ten eerste kan niemand telefonisch worden geïdentificeerd. Ten tweede, totdat ik weet met wie ik spreek, begrijp ik niet met wie. Ten derde zijn we sinds onze kindertijd geholpen een belangrijke waarheid te vergeten: "Ik wil niet en ik zal het niet", en vervang het door het woord "MUST!". In dergelijke gevallen kan ik toevoegen dat iemand zou moeten zijn. laat hem het doen! Als je me nodig hebt, dan doe ik het, en je moet niet rondkijken en wachten op hulp van iemand, want dat is nodig voor mij. De meeste burgers van het land zullen een weerspiegeling zijn van de onderopleiding die zij op staatsniveau hebben aangenomen. Het zijn deze mensen die de leningen zullen gebruiken en soms in die situaties stappen die ze als moeilijk en stressvol ervaren, zich realiserend dat ze de volgende lijfrente-uitkering niet kunnen betalen. Deze mensen kennen hun grondwettelijke rechten niet, omdat het onderwijssysteem geen jongeren nodig heeft die de school verlaten met kennis van hun rechten, en dit is erg belangrijk in een staat van de wet en heeft geen relatie met speciaal (juridisch) onderwijs. Kennis van grondwettelijke rechten, in mijn diepste overtuiging, is als een tafel van vermenigvuldiging. De meesten hebben het nodig, maar niet alle wiskundigen (advocaten).

Dus de meerderheid van de mensen die hun reguliere maandelijkse betaling niet konden betalen, zal na zo'n vraag liegen en komen met iets om te rechtvaardigen. Je zou verrast zijn, maar de bank geeft echt niets om je antwoord. Medewerkers van het callcenter of zelfs beveiligingsdiensten kunnen niets doen met betrekking tot uw leningsovereenkomst. Alles wat je tegen hem zegt of belooft, probeert om zichzelf tegelijkertijd te rechtvaardigen, onnodige woorden voor iedereen. Maar er is minstens één belangrijk moment in hen - je begon te liegen, uitvinden en rechtvaardigen, en verloor daardoor je psycho-strategische initiatief. Nu ben je een "slaaf" en hij leidt. Hij stelt de vraag die u beantwoordt (lees als GEVONDEN). Om niet alleen te theoretiseren, zal ik onmiddellijk naar mijn meest geliefde artikel in de Russische grondwet op nummer 51 verwijzen. Ik ben niet verplicht om iets uit te leggen en tegen mezelf tegen iemand te getuigen. Ja, velen hebben geleerd dat je het gesprek moet voortzetten, om te antwoorden als ze erom vragen. Dit alles is echter geldig in een echte culturele gemeenschap, plus je MOET de wens hebben om dit te doen (antwoorden, uitleggen). Anders sta je langzaam, nog steeds in een lichte vorm van culturele druk op de psyche, je dwingend om iets te doen! Dit is een wake-up call die het begin aangeeft van geweld tegen jou.

Wanneer je begint met het maken van excuses door het verzinnen van de redenen voor je niet-betaling, kies je de meest heroïsche voor jezelf. En natuurlijk zullen ze respectvol zijn. Je zult hopen, volgens het geheugen van de oude school, dat de bank zal horen dat je een goede reden hebt, alles zal begrijpen, zal vergeten en zal vergeven... Laten we proberen de situatie in detail te beschrijven. Ten eerste wordt u gebeld door een persoon die in 99,99% van de gevallen geen flauw idee heeft van de regelgeving (wetten) die de kredietrelaties beheersen. In 100% van de gevallen heeft deze jongeman of meisje geen mogelijkheid om op de een of andere manier de vermindering van straffen te beïnvloeden. Deze mensen hebben een taakomschrijving. Het is belangrijk om te begrijpen. Hun vragen zijn strikt gereguleerd, hun antwoorden tonen ook niet de diversiteit en kennis van de juridische of boekhoudkundige kant van de zaak, omdat de bank gewone dialers nodig heeft. Ik zal het u vertellen vanuit mijn eigen ervaring met de communicatie met veel dialers van grote banken in Rusland - er is geen enkele persoon met een graad in de rechten. En ongeacht hoe ze eruit zien, het kan gewoon een specialist zijn, een specialist die met probleemschulden werkt, en een medewerker van de incassodienst en zelfs de veiligheidsdienst. Dit zijn allemaal woorden en niets meer dan dat de voormalige "honours-leerlingen" kunnen associëren met "ernstige problemen". Wanneer u niet betaalt, beginnen de problemen eerst (voor de rechterlijke beslissing) niet met u, maar met de bank. Dat hij geld van u moet verzamelen. Alle "bellers" maken zich er niet echt druk om wie u bent, wat er met u is, waarom u niet hebt betaald, ze hebben op de monitor de geschiedenis van eerdere oproepen en de periode van uw niet-betaling in dagen, evenals het bedrag. En het is hun taak om een ​​antwoord van u te krijgen, betaalt u tot een dergelijke datum of niet. Wat u ook zegt, niet om u te vertellen, een bankmedewerker of verzamelaar zal het in uw dossier stoppen, waarmee u akkoord gaat om te betalen, of door het af te wijzen. Omdat medewerkers van banken en incassobureaus graag de storing verhelpen, is dit een apart probleem. Oplossen is het belangrijkste in een telefoontje naar jou. Ontdek niet wat en waarom, maar repareer het.

Schoolmethoden, wanneer je iets zou kunnen zeggen en achterop zou raken, omdat de reden geldig is, werken ze hier niet. Er zijn echter uitzonderingen, wanneer een bank eenzijdig boetes en boetes aan u kan verlagen, maar dit is afhankelijk van de specifieke situatie en uw betalingsgeschiedenis in deze bank. Verwar niet met de kredietgeschiedenis. Houd er rekening mee dat als u geen lening betaalt, een nieuwe medewerker u elke keer opnieuw belt en denkt u echt dat als uw goede redenen, ongeacht of ze loog of niet, interessant en effectief zouden zijn, u steeds opnieuw zou worden gevraagd ook? Waarschijnlijk niet. Ze zouden het voor eens en altijd schrijven. Het is belangrijk voor hen om een ​​eenvoudig antwoord te vinden wanneer u het bedrag betaalt dat ze hebben geteld. Geen vragen over waar ze heen ging en waarom zoveel niet wordt geaccepteerd. Je zegt het wanneer je betaalt, of je bent "toegewijd aan een weigering".

Het is niet vreemd, maar soms kunnen mensen de lening niet betalen om echt geldige redenen. Er is iets met hen gebeurd, of ze zijn ziek geworden, misschien hebben ze een ongeluk gehad, enz. en zo verder Er zijn veel opties. Helaas houden deze redenen niet op om boetes in rekening te brengen. U kunt dan vragen stellen, enz. je sympathiseert, en annuleert de boete nog steeds niet. Aan de telefoon, zodat u niet spreekt, kunt u niets aan iemand bevestigen. Niemand zal je woord geloven, en als ze dat doen, zullen ze niets kunnen doen. Als u "uw geluk wilt beproeven", moet u onmiddellijk nadat uw geldige redenen zijn geëindigd, alles wat u kunt kopiëren, naar het bankkantoor gaan en uw verklaring schriftelijk schrijven en alle documenten eraan toevoegen. Vergeet niet dat de bank de datum en het inkomende nummer op uw kopie moet zetten. Altijd moeten alle documenten gekopieerd worden door het aantal personen (in dit geval jij en de bank). Ik zal je niet overtuigen van iets, ik heb gewoon de enige optie geschreven - alles is geschreven en alles is geauthenticeerd! Praten aan de telefoon over hun echte respectvolle omstandigheden lost niets op. Ik heb er meer dan alle vertrouwen in dat deze brief je boetes op geen enkele manier zal verlagen, tenzij de bank een tegoed bij je wil hebben, omdat je zijn VIP-lener bent en altijd op tijd betaalt. Het zal interessant zijn om evenementen te ontwikkelen als je niet het volledige bedrag bij de hand hebt, maar slechts een deel ervan. De bank kan "per ongeluk" in uw leningsovereenkomst een clausule opnemen die in strijd is met artikel 319 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie en trekt onwettig onvoldoende geld in voor de lijfrentebetaling. Schuld blijft groeien. Wat je vervolgens gaat doen, is alleen maar je keuze, ofwel om te betalen of om alles uit te dagen (uitzoeken) voor de rechtbank.

10 redenen waarom je menstruatie niet op tijd begon

Niet altijd wordt de vertraging veroorzaakt door zwangerschap. Er zijn ten minste 10 redenen waarom je menstruatie niet op tijd is begonnen.

De duur van de menstruatiecyclus voor elke vrouw is individueel. Normaal gesproken ligt dit cijfer tussen de 21 en 35 dagen. Soms komen periodes 1-2 dagen eerder dan de gebruikelijke datum voor en soms kunnen ze een paar dagen worden uitgesteld. Deze verschijnselen vallen ook binnen het normale bereik. Maar als de menstruatie niet na 5 dagen begint, wordt dit al als een vertraging beschouwd. De meest voorkomende oorzaak is zwangerschap. Maar het gebeurt dat de tests blijvend een negatief resultaat laten zien, maar er zijn nog steeds geen kritieke dagen. Of de vertraging gebeurde bij een vrouw die theoretisch en praktisch niet zwanger kon raken. Er zijn minstens 10 redenen waarom je menstruatie niet op tijd begon, en allemaal zijn ze een reden voor een bezoek aan de dokter.

zwangerschap

De meest voorkomende en meest natuurlijke reden voor het uitstellen van vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het kan gepaard gaan met een verandering in smaak- en reukgeur, stuwing en pijn in de melkklieren.

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan ook een vertraging veroorzaken. In dit geval wordt het bevruchte ei in de eileider bevestigd. Dit is een gevaarlijke situatie die het leven van een vrouw bedreigt. In de vroege stadia van zijn symptomen zijn niet anders dan een normale zwangerschap. Zwangerschapstests tonen negatieve resultaten, of de strips zijn slecht uitgesproken. Het bepalen van het niveau van humaan choriongonadotrofine, de resultaten van het onderzoek en de echografie zullen helpen bij het bepalen van de uiteindelijke diagnose.

Ovulatoire anomalie

De oorzaak van verlenging van de menstruatiecyclus kan acute ontsteking, ernstige stress, gebrek aan ovulatie of late ovulatie in deze cyclus zijn. Als een vrouw bijvoorbeeld hormonen gebruikt, kan de eisprong 10-15 dagen later plaatsvinden dan normaal.

Gebruik van oraal anticonceptiemiddel

Late ovulatie kan ook worden veroorzaakt door het nemen van noodanticonceptiemiddelen of abrupte stopzetting van anticonceptiepillen in het midden van een cyclus.

Tijdens toediening van orale anticonceptiva of na stopzetting van het medicijn gedurende verschillende cycli, kan menstruatie ontbreken. Dit is het zogenaamde ovariële hyperinhibitie-syndroom. Als de medicijnen de ontwikkeling van een dergelijk syndroom hebben veroorzaakt, zijn ze geannuleerd. Gewoonlijk binnen 2-3 maanden (maximaal 6 maanden) wordt de ovariële functie hersteld. Anders worden vrouwen medicijnen voorgeschreven om de cyclus te normaliseren.

Gynaecologische ziekten

De meest voorkomende ziekten zoals ovariumcyste en polycysteuze eierstok.

Ovariële cysten worden gevormd als gevolg van hormonale onbalans. De cellen van deze cysten produceren het hormoon progesteron, wat leidt tot verstoring van de tweede fase van de menstruatiecyclus. Omdat hormonen niet tijdig afstoting van het baarmoederslijmvlies veroorzaken, is de menstruatie vertraagd.

Polycysteus ovarium gaat gepaard met een schending van de hormoonproductie en interfereert met ovulatie.

Bovendien kan de vertraging worden veroorzaakt door ontstekingsprocessen in de baarmoeder, in de aanhangsels van de baarmoeder, ovariële disfuncties.

Ziekten van interne organen

Verstoring van de bijnieren, pancreas, hypofyse, hypothalamus, schildklieraandoening, diabetes mellitus kan leiden tot een mislukking van de hormonale cyclus en, als gevolg daarvan, tot een schending van de cyclus.

zwangerschapsafbreking

Abortus (medisch of willekeurig) leidt tot hormonale onbalans. Bovendien kunnen tijdens de instrumentele curettage van de baarmoeder te veel weefsels worden verwijderd, waaronder een deel van de bekleding van de baarmoeder, die normaal tijdens de cyclus groeit. Deze laag moet worden hersteld, dus na een abortus kan de menstruatie na 40 dagen of langer beginnen.

Dit is niet de norm en vereist onderzoek en behandeling.

perimenopauze

Na 40 jaar begint de functie van de eierstokken te vervagen - de reproductieve leeftijd van de vrouw raakt op. Vertraging van menstruatie op deze leeftijd als gevolg van het feit dat ovulatie vaak niet optreedt of wordt vertraagd. In dit geval is er nog steeds een kans om zwanger te raken.

Scherpe gewichtswisseling

Gebrek aan gewicht, zoals obesitas, kan de cyclus verstoren.

Bij snel en sterk gewichtsverlies ontbeert het lichaam vitaminen, mineralen en voedingsstoffen. Verstoorde de functie van vele systemen van het lichaam, wat leidt tot verstoringen.

Obesitas gaat ook vaak gepaard met hormonale stoornissen en sprongen in de duur van de cyclus.

Abrupte klimaatverandering

De reactie van het vrouwelijk lichaam op een abrupte klimaatverandering is een van de 10 redenen waarom de menstruatie niet op tijd begon. Hoe moeilijker het voor een vrouw is om te acclimatiseren, hoe groter de kans op een cyclusstoring. Aan de andere kant kan de vertraging worden veroorzaakt door een emotionele schok als gevolg van een verandering in de plaats van verblijf / verblijf.

Overmatige oefening

Regelmatige intense sportbelastingen en gewichtheffen worden weerspiegeld in de cyclus. Dit komt door fysieke en psychologische stress, die dergelijke activiteiten veroorzaken bij het vrouwelijk lichaam, evenals een laag percentage lichaamsvet bij atleten.

avtoexperts.ru

Antwoorden (5)

misschien is het differentieel / de versnellingsbak zelf beschadigd. Computer diagnostiek deed?

Toen we de werkplaats verlieten na het repareren van de koppeling, eerst alleen de vierwielaandrijving werkte en niet uitschakelde, keerden we meteen terug en wezen op de fout... Nadat we de fout hadden aangegeven, deden ze iets dat de vierwielaandrijving niet werkte, maar we misten het gewoon wanneer het nodig was bij slecht weer... zeggen ze dat alles werkt (in een ander benzinestation) maar de voorwielen draaien niet... Misschien leg ik het niet erg goed uit, het is niet erg sterk in deze... Excuseer me...

Wat is de reden waarom de gloeilamp niet werkt?

Waarom in de strijd werkt de vaardigheid van de tankcommandant niet - het zesde zintuig, hoewel ik deze vaardigheid met 100 procent heb gelaten, en wat is de reden voor dit fenomeen.

De subtiliteiten van het gebruik van dit voordeel, het belang van de bemanningsbevelhebber:

Het voordeel van het zesde zintuig (het is een gloeilamp) werkt slechts 3 seconden na je daadwerkelijke detectie, het gebeurt vaak dat je al vernietigd bent voordat de lamp werkte, de tweede is dat dit voordeel niet meer werkt als je in het licht bent geweest, je dacht dat je al geflitst had (na 10 seconden), en in feite altijd onder toezicht stond van de vijand, ten derde, in het geval van een kneuzing van een bemanningscommandant, naast het verminderen van de beoordeling met 50%, deze vaardigheid is uitgeschakeld, je kunt meer informatie toevoegen. Ik weet niet zeker of de schade aan de observatie-apparaten de prestaties van deze vaardigheid beïnvloedt. Ik hoop dat het nuttig was, al het geluk op het slagveld en in het leven))) (Lech)

Dit voordeel werkt nadat ze je hebben gedetecteerd, maar pas na 3 seconden. Omdat veel tanks een afmixing van 2.2 hebben, raken sommige tanks en minder dan 2 seconden je voordat het licht aangaat. Dit is een extra vaardigheid, vertrouw hem maar vertrouw op je ervaring, als je voelt dat je gezien kunt worden, wacht niet tot de lamp werkt, ga dan naar een veiliger plek.

Hallo. Welnu, alles is heel eenvoudig, er zijn twee redenen: de eerste is de afwezigheid of het uitschakelen van de commandant die eigenlijk verantwoordelijk is voor dit voordeel. Wees voorzichtig, zodat je het altijd hebt en de EHBO-kit gebruikt.

en ik bracht het experiment door op een roodborstje dat een kwaad gezicht liet zien, kijk in de youtube hoe je Lt rook van een noobstruik in een roodborstje, dus de lamp werkt niet altijd Ik geloofde dat pas na 3 seconden, maar mijn stagiair die in de struik staat me vertelt wat hij mij en alles ziet Ik heb de lamp niet gepakt

Bewerkt bijvoorbeeld - zoals het zou moeten zijn. Andere deelnemers kunnen toevoegen.
Ik herhaal dat het hoofdconcept van het project de oplossing is van problemen waarmee tankers te maken kunnen krijgen. En hiervoor hoeven ze de vraag niet zelf te stellen - ze kunnen het antwoord lezen. Tegelijkertijd is de startpost als volgt geschreven: de titel is een probleem, de tekst van de post is de oplossing.
Voor hetzelfde, en geeft tips, maar over hen later.

Als je het percussiepercentage "6th sense" wilt versnellen, volg dan de instructies voor de boom met de naam "Verhoogde aandacht", 1 seconde eerder geactiveerd, en als de lamp helemaal niet gepompt is, geeft deze instructie de "6th sense" vaardigheid, dit plezier zal opraken van 6 voor elk gevecht.

Hoe weet u waarom de beveiligingsdienst niet toestaat om te werken?

1 antwoord op een vraag van advocaten van 9111.ru

ze zouden je de reden moeten uitleggen.

naar. overal wordt geweigerd door de beveiligingsdienst. Ik begrijp dat ze moeten antwoorden, om welke reden, maar hoe moet ik het correct doen?

In deze situatie kan de beveiligingsdienst de reden niet verklaren. Hangt af van de eisen van de organisatie. Het is mogelijk om te controleren: vorige veroordeling, kredietgeschiedenis, vroegere banen (recensies)

Doe een schriftelijk verzoek, u ontvangt een antwoord en u hebt het recht om een ​​beroep te doen op de arbeidsinspectie.

zelfs als hij een lening heeft, zal de veiligheidsdienst dan betalen? En hoe kan hij de schuld aan de bank aflossen als hij niet werkt?

Welkom! laat broer om een ​​schriftelijke weigering vragen en daagt het in de rechtbank in als je het er niet mee eens bent

Hoogstwaarschijnlijk heeft uw broer een strafblad of is hij bestuurlijk verantwoordelijk, of is hij geld verschuldigd aan de gerechtsdeurwaarders, zij zullen u de reden voor de weigering niet vertellen.

Laat hem een ​​schriftelijke weigering afleggen en toepassen op de arbeidsinspectie.

Als mijn broer een eerdere veroordeling had gehad, dan was die al lang geleden ontruimd, hij zou niets moeten redden, maar ze nemen geen werk. Zelfs als er zonden zijn, betekent dit niet dat je geen baan kunt aannemen, maar wat dan om van te leven? Vanaf hier gaat alles misdaden, enz.

Het is mogelijk om zich als een optie te registreren bij het arbeidsbureau. De uitkering wordt betaald en zal opties voor de tewerkstelling selecteren.

Dat is waarom je niet moet stofzuigen zonder een watje in de tas!

Vaak kosten veel ingenieuze oplossingen heel weinig, maar brengen veel voordelen met zich mee. Vandaag leer je wat gewone katoenen ballen kunnen gebruiken!

1. Een vreugdevuur beginnen

Stukken van watten zijn geweldig voor dit doel: leg gewoon de klonten en zet ze in brand.

2. Vrij zijn van mieren

Hoe deze ongelegen insecten op één plek verzamelen? Week een watje met een oplossing van heet water (2 kopjes), suiker (een halve kop) en borax (anderhalve eetlepel). Leg vervolgens het aas op de vloer in de kamer.

3. Verleng de levensduur van gouacheverf

Katoenen ballen, bevochtigd met alcohol, in potten doen en het deksel goed afsluiten.

4. Hulp bij transport

Om cosmetica niet te verspreiden en af ​​te geven, legt u een witte bal onder de hoes.

5. Een grote pot vervangen door nagellakremover

Neem een ​​kleine container met een deksel en plaats hierin katoenen ballen gedrenkt in aceton.

6. Om de kamer smaak te geven, is het noodzakelijk om watten in vanille-extract te dopen en in verschillende delen van de kamer te plaatsen.

7. Ze kunnen ook worden gebruikt om bonen te verbouwen.

Week wattenstaafjes gewoon in met water, doe ze in een bakje en zet dan de spruit daar.

8. Ruik in de kamer

Leg de bal gedoopt in je favoriete etherische olie en doe hem in een papieren zak in een stofzuiger. Fijn aroma zal de kamer overspoelen tijdens het schoonmaken.

9. Vernietigt schimmel

Veeg de hoeken in de badkamer met een bal gedoopt in bleekwater en geniet van netheid.

10. Stukjes katoen in een wegwerphandschoen.

Dit eenvoudige ontwerp helpt je zaden te ontkiemen. Doe een watje in water gedrenkt in je vingers en doe er een paar zaadjes in.

Dit zijn ongebruikelijke, maar zeer effectieve tips!

Heb je iets nuttigs voor jezelf geleerd?

Waarom is menstruatie uitgesteld?

Het is moeilijk om een ​​vrouw te vinden die nog nooit een maandelijkse vertraging heeft gehad. En hoeveel ervaringen, twijfels en zelfs zenuwinzinkingen deden er niet toe... Maar naast de zwangerschap zijn er nog veel meer redenen die een vertraging kunnen veroorzaken en het zou nuttig zijn voor elke vrouw om ze te kennen! Lees dit artikel en je zult gewapend zijn tegen de stress van je vertragingen, het krachtigste wapen van de mensheid - kennis.

Vanaf de leeftijd van elf jaar (hoewel dit, natuurlijk, individueel), beginnen vrouwen aan een menstruatiecyclus. Afhankelijk van de leeftijd van de vrouw kan de menstruatie vertraagd zijn. Enige tijd na de puberteit is de menstruatie onregelmatig. Dit gebeurt meestal binnen een paar maanden. Ook kan de onregelmatigheid van de menstruatie worden waargenomen in de promenade en tijdens de puberteit. Uitgestelde menstruatie gedurende maximaal 5 dagen is een veel voorkomend verschijnsel. Maak je geen zorgen, het gaat goed.

Vaak worden pijn in de onderbuik en ernstige spasmen veroorzaakt door prostaglandinen, zoals biologisch actieve stoffen die
baarmoeder spiercontract voor bloedafname. Er wordt aangenomen dat na de bevalling de pijn zwakker wordt.

Wat kan helpen: pijnstillers of krampstillers - paracetamol, No-shpa, etc. Neem geen aspirine - het verhoogt het bloeden.

Wandelen, fietsen, zwemmen verminderen baarmoedercontracties. Als dit niet helpt, raadpleeg dan uw arts, hij zal antiprostaglandine voorschrijven voor de periode
kritieke 2-3 dagen. Het helpt veel!

Als je menstruatie pijnlijk wordt na 35 jaar, moet je op je hoede zijn, omdat deze pijnen een organische oorzaak kunnen hebben:
endometriose, poliepen of vleesbomen. Raadpleeg uw gynaecoloog, hij zal de oorzaak nauwkeuriger bepalen.

Ik hoop dat het van hieruit duidelijk is dat het maandelijks tijdens de zwangerschap niet kan verdwijnen. Nou ja, als ze dat toch zijn, wat is de reden?

Waarom zijn de perioden tijdens de zwangerschap

Zwangerschap is de meest voorkomende oorzaak van vertraagde menstruatie bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Veranderingen in smaak en reukzin, eetlust, misselijkheid en braken in de ochtend, slaperigheid en pijnlijke gevoelens in de borstklieren getuigen van de waarschijnlijkheid van zwangerschap, naast de vertraging van menstruatie. Het is onmogelijk om de mogelijkheid van zwangerschap te verwerpen, zelfs in die gevallen als onderbroken geslachtsgemeenschap, seksueel contact tijdens de menstruatie, op "veilige" dagen of bij gebruik van een condoom, in de aanwezigheid van een spiraaltje, het gebruik van orale anticonceptiva, enz. Heeft plaatsgevonden. één anticonceptiemethode geeft geen 100% anticonceptief effect.

Als de menstruatie vertraging had en de vrouw de vorige maand seks had, dan is het mogelijk om de zwangerschap te bepalen met behulp van speciale tests.

Het principe van de werking van alle zwangerschapstests (teststrips, tablet of inkjet) is hetzelfde: ze bepalen de aanwezigheid van choriongonadotroop hormoon (hCG of CG) in de urine, waarvan de productie 7 dagen na de bevruchting van het ei in het lichaam begint. Concentratie van hCG in de urine neemt geleidelijk toe, en moderne, zelfs de meest gevoelige testen, kunnen dit pas bepalen na een menstruatievertraging en niet eerder dan 12-14 dagen nadat de bevruchting heeft plaatsgevonden. "Lezen" het testresultaat is noodzakelijk in de eerste 5-10 minuten. Het uiterlijk in deze periode, zelfs een nauwelijks merkbare tweede strip, duidt op een positief resultaat en de aanwezigheid van zwangerschap. Als de tweede balk later verschijnt, is dit resultaat niet betrouwbaar. Wanneer een maand wordt uitgesteld, wordt een zwangerschapstest aanbevolen om tweemaal te worden herhaald met een interval van 2-3 dagen om een ​​betrouwbaar resultaat te verkrijgen.

LYuF-syndroom

Een andere reden waarom de maand niet maandelijks gaat, is de aanwezigheid van folliculaire ovariumcysten of cysten van het corpus luteum. Onder het syndroom van LYuF wordt verstaan ​​de rijping van de dominante follikel zonder de daaropvolgende breuk. De casus kan enkelvoudig of recidiverend zijn, maar als deze regelmatig wordt, kan dit een van de oorzaken van onvruchtbaarheid zijn. De diagnose wordt uitgevoerd volgens de resultaten van echografie en hormoonanalyses.

Ziekten van de seksuele sfeer

Bijvoorbeeld cyste van het corpus luteum. Ze krijgt de diagnose echografie. In aanvulling op de vertraging van de menstruatie, kunnen er zeurende pijnen zijn in het gebied van de eierstok, waar de cyste werd gevormd, en aan de achterkant. Als een cyste lange tijd in de eierstok blijft, is het mogelijk om deze te laten scheuren en ernstige bloedingen te veroorzaken. Als de cyste niet vanzelf overgaat en de vrouw enig ongemak voelt vanwege haar aanwezigheid, kan een operatie worden uitgevoerd.


In het uiterste geval van het maandelijkse gevaar is er geen. Maar het gevaar kan liggen in de oorzaak van het falen van de menstruatiecyclus. Daarom moet deze situatie niet uit de hand worden gelaten.


Als de vertraging in de menstruatie bijvoorbeeld optreedt als gevolg van een toename van het prolactinegehalte in het bloed, en dit wordt op zijn beurt in verband gebracht met de vorming van microadenomen (tumoren) in de hersenen, dan kan dit tot verschrikkelijke gevolgen leiden als u niet op tijd begint met de behandeling.

Als uw menstruatie uitgesteld is en de test laat zien dat u niet zwanger bent, moet u een medisch onderzoek ondergaan. Immers, de afwezigheid van menstruatiesignalen over verschillende storingen in het lichaam. Er zullen op zijn minst problemen zijn met de conceptie, en als een maximum kan een onstabiele cyclus van menstruatie een van de tekenen zijn van ernstige ziekten - bijvoorbeeld endocrien.

De arts moet er zeker van zijn dat de patiënt geen zwangerschap heeft (geen ectopische of baarmoeder). Om dit te doen, kan hij een verwijzing voor bloedonderzoek voor HCG schrijven. Ook kan de gynaecoloog een vrouw aanbevelen om de basale temperatuur gedurende ten minste drie maanden te meten en speciale schema's op te stellen waarmee het mogelijk is om te beoordelen of ovulatie plaatsvindt en hoe de maandelijkse cyclus verloopt. Echografie van de geslachtsorganen en bloedtesten voor hormonen worden ook gebruikt voor de diagnose. Als de testen een hoog gehalte aan prolactine in het bloed vertonen, kan uw arts een MRI-scan voorschrijven om de aanwezigheid van een goedaardige hypofyse tumor uit te sluiten. Afhankelijk van de geïdentificeerde oorzaken van schending van de maandelijkse cyclus, kan een vrouw bovendien worden geadviseerd een voedingsdeskundige, een immunoloog en een endocrinoloog te raadplegen.

Weigeren van schadelijke gewoonten, een uitgebalanceerd dieet, goede rust en slaap, tijdige toegang tot medische zorg, de juiste aanpak van diagnose en behandeling, zal helpen om de maandelijkse cyclus te normaliseren. Als de reden waarom er geen menstruatie is, zwangerschap is, dan is dat prima. De geboorte van een kind is de gelukkigste gebeurtenis in het leven van elke vrouw.

Om welke reden dan ook, het is niet duidelijk. Wat te doen

Ik werk als monteur van de 4e klas in de GTVS, ik werd overgeplaatst naar een andere baan, naar de KNS (organisatie van de GTVS). Ze hebben de bestelling afgedrukt, daarin: overgebracht naar de KNS als monteur van 4 cijfers. Ik werkte 14 dagen, ik werd mondeling op de hoogte gebracht dat ik zou worden teruggebracht naar het tweede niveau. Om welke reden dan ook, het is niet duidelijk. Wat te doen

Welkom!
Je hebt gelijk dat je nog meer vragen hebt, je kunt contact met me opnemen.
Moskou
T. 8 (800) 775-97-73.
N Novgorod, str. Ilinskaya 29V, st. Ave. Lenin 54A
T. 8 (831) 414-71-61.
Kirov, Prospect Oktyabrsky 120
T. 8 (8332) 21-15-80.

contact opnemen met een advocaat in het echt met alle documenten en pas dan een specifiek en nauwkeurig antwoord krijgen.

Elena! In dit geval wordt de vraag in het Voorbeeld in verschillende documenten door het document verzonden. U kunt dus alleen een korting krijgen op het inkomen van personen uit het dagboek.
Met de beste wensen, advocatenkantoor Sever-Lex LLC
Email: 1978.

Goede dag!
Als het niet mogelijk is om de lening volledig terug te betalen, betaal dan niets, omdat de minimumbedragen die je hebt betaald verloren gaan in boetes en straffen, wacht tot de bank vervolgd heeft. Je ontvangt een dagvaarding van de rechtbank. Dan in de rechtszaal nadat de beslissing is genomen, kunt u een aanvraag indienen voor aflevering van de rechterlijke uitspraak. Dus betaal de schuld gedeeltelijk terug. U kunt voor de rechtbank de boete verlagen op basis van artikel 333 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt de bank schriftelijk vragen om u een afbetalingsplan of een uitstel van betalingen te geven, maar banken voldoen zelden aan deze verklaring. Neem indien mogelijk persoonlijk contact op met een advocaat.
Als ze je bellen of schrijven, schrijf dan een verklaring aan de politie over afpersing. Er zijn geen rechten voor verzamelaars, ze maken je gewoon bang. Anders bellen ze. Of negeer, verander de cijfers. Ze zijn verplicht om naar de rechter te stappen als ze vinden dat ze iets aan hen te danken hebben.
Site.
REMOTE voorbereiding van documenten en overleg worden betaald. Contact, ik kan u helpen!

Klacht bij de arbeidsinspectie.
Met vriendelijke groet, Kalashnikov Vladimir Valentinovich.
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen door een persoonlijk bericht te sturen.

Welke reden is de penis niet waard

Het mannelijke lichaam wordt blootgesteld aan verschillende schadelijke factoren. Onder hen zijn chronische ziekten, roken, drinken, stressvolle situaties en enkele andere van bijzonder belang. Vaak is er sprake van een schending van de seksuele functie.

Erectiestoornissen kunnen zich niet alleen op oudere leeftijd ontwikkelen, maar ook bij jongeren. Wat is dit? Erectiestoornissen zijn het onvermogen om geslachtsgemeenschap volledig uit te voeren vanwege de onvoldoende stevigheid van de penis. Zo'n ziekte is een serieus probleem. Als een lid slecht is, kan het een psychologisch effect op een man hebben, zijn zelfrespect verminderen.

Het seksuele leven is nu van groot belang. Als de penis het niet waard is, kan dit leiden tot een ineenstorting van de relatie. In de normale toestand wordt de penis in een staat van opwinding actief gevuld met bloed. Als gevolg hiervan groeit het in omvang en wordt het moeilijk. Alleen met een solide lichaam kan geslachtsgemeenschap worden uitgevoerd. Als de penis niet regelmatig de moeite waard is, duidt dit niet op een ernstige overtreding. Overweeg in meer detail waarom het de penis niet waard is, de oorzaken van erectiestoornissen, de behandeling.

Psychogene oorzaken

Wat kan problemen veroorzaken tijdens geslachtsgemeenschap? Men moet niet vergeten dat deze aandoening geen ziekte is. Dit is een gevolg van andere aandoeningen in het lichaam.

Alle oorzaken van erectiestoornissen kunnen worden onderverdeeld in 3 grote groepen: psychogeen van aard, organisch en gemengd.

Een speciale plaats wordt ingenomen door de psychogene factor. Het komt voor in ongeveer 10-20% van de gevallen.

De meeste mannen, wanneer het onmogelijk is om geslachtsgemeenschap te hebben, associëren dit met vermoeidheid en stress. Als een lid het niet waard is, kan dit een gevolg zijn van eerder geleden mentaal trauma. Even belangrijk is de opvoeding in de kindertijd. Verkeerde instructies van ouders, verbod op seksuele relaties kan leiden tot een afname van seksueel verlangen, wat een schending van de erectie zou inhouden.

Vergeet stressgevallen niet. Van groot belang zijn depressies. In sommige gevallen is een lid het niet waard als een man bang is voor intimiteit met een vrouw, angst en verlegenheid voelt. Psychogene erectiestoornissen heeft zijn eigen kenmerken. Ten eerste gebeurt het heel vaak plotseling. Ten tweede heeft het een periodiek karakter. Ten derde is het direct gerelateerd aan een psychologische factor. Ten vierde kan de spanning van een lid tijdens seks worden gehandhaafd. Een waardevol diagnostisch criterium is dat de erectie 's morgens of' s nachts bewaard blijft.

Endocriene aandoeningen

Als de penis niet voldoende hardheid voor geslachtsgemeenschap heeft, kan dit duiden op hormonale stoornissen. Het is belangrijk dat het hormoon testosteron verantwoordelijk is voor de seksuele functie en het verlangen in het mannelijk lichaam. Het ontbreken ervan wordt het vaakst waargenomen in het midden- en volwassen leven. Deze pathologie kan de productie ervan schaden. Onder hormonale ziekten kan hypogonadisme worden onderscheiden, wat zich uit in de onvoldoende functie van de geslachtsklieren en lage testosteronproductie.

Een ander hormoon dat de penis beïnvloedt, wordt prolactine genoemd. Het wordt geproduceerd in het vrouwelijk lichaam, maar in kleine hoeveelheden aanwezig in het mannetje. Prolactine is een testosteron-antagonist. Daarom kan een erectie met een toename van het gehalte in het bloed worden verstoord. Als de penis het niet waard is, kan het een gevolg zijn van diabetes, wat zich uit in onvoldoende productie van insuline.

Endocriene stoornissen kunnen andere manifestaties hebben. Als het de penis niet waard is, kan dit wijzen op een laesie van de hypofyse. Het is daar dat de meeste van alle hormonen produceert. Een dergelijke pathologie als hypofyse-adenoom is van groot belang. Een tumor kan de hormonen verstoren. Als de penis van een man zijn functies niet vervult, moet je allereerst contact opnemen met een endocrinoloog. Wanneer endocriene pathologie diagnostiek zal de bepaling van het niveau van hormonen in het bloed en instrumentele methoden van onderzoek (CT, MRI) omvatten.

Organische oorzaken van zwakke seksuele functie

De penis niet waard om een ​​andere reden. In de meeste gevallen verschijnt een dergelijke ziekte in de aanwezigheid van acute of chronische ziekten. Het is ook belangrijk dat de schending van seksueel functioneren met leeftijd niet de norm is. Zelfs op hoge leeftijd moet een erectie worden gehandhaafd. Wat is er dan aan de hand? Het is vrij eenvoudig. Hoe ouder de man, hoe meer hij chronische ziektes heeft die de seksuele sfeer van het leven negatief beïnvloeden. Volgens wetenschappers lijden meer dan 150 miljoen oudere mannen aan overtreding van de potentie over de hele wereld.

Organische oorzaken nemen een leidende plaats in in de etiologie. Ze zijn goed voor ongeveer 80% van alle gevallen van erectiestoornissen. Een van de belangrijkste plaatsen behoort tot cardiovasculaire pathologie. Dit kan atherosclerose zijn van bloedvaten die leiden naar de penis of vaten van het hart zelf, aneurysma, spataderen. Als gevolg van atherosclerose vernauwt het lumen van de bloedvaten, de druk stijgt en er stroomt minder bloed naar de penis. Het is ook belangrijk dat de erectie grotendeels afhankelijk is van de veneuze uitstroom. Normaal is het klein.

Een belangrijke etiologische factor is verwondingen en operaties aan de bekkenorganen. De oorzaak van de overtreding van potentie kan zijn obesitas, het nemen van bepaalde medicatie, met de afschaffing van welke hormonale veranderingen verschijnen. Verstoring van de seksuele functie kan worden waargenomen bij mannen die een sedentaire levensstijl leiden. Als gevolg hiervan vindt congestie in de vaten plaats. Predisponerende factoren zijn vaak gebruik van alcohol, roken, drugsverslaving. Organische stoornissen worden gekenmerkt door persistentie, constantheid. Wanneer het nacht en ochtend erecties afwezig zijn.

Medische evenementen

Therapie omvat de behandeling van de onderliggende ziekte. Als dit een hormonaal falen is, dan worden hormonale medicijnen voorgeschreven. Van groot belang is de behandeling van stress, depressie. Het moeilijkst om dit probleem op te lossen in de aanwezigheid van organische laesies. Therapeutische maatregelen omvatten stoppen met roken, alcohol en drugs, het handhaven van een gezonde levensstijl, een uitgebalanceerd dieet en sport. Een speciale plaats wordt ingenomen door de medicamenteuze behandeling van deze ziekte. Tot nu toe zijn de volgende geneesmiddelen het meest effectief: "Cialis", "Levitra", "Viagra".

Als de penis het niet waard is, kunnen volksremedies die het gebruik van ginseng, pantocrine, eleutherococcus in de vorm van tincturen en extracten bevatten ook nuttig zijn. U kunt de bloedstroom in de penis verhogen met behulp van de negatieve druktechniek. Het omvat het plaatsen van de penis in een container waar negatieve druk wordt gecreëerd. Wanneer dit gebeurt, verschijnt de uitbreiding van de slagaders en een erectie. Het duurt minstens 1 geslachtsgemeenschap. Deze methode is ongemakkelijk en de erectie is van slechte kwaliteit.

Een alternatieve behandelingsmethode is de injectie van geneesmiddelen in het corpus cavernosum. Tegelijkertijd worden de middelen die expansievaten gebruiken gebruikt. Deze techniek kan maximaal 1 keer per week worden gebruikt, zo niet de penis waard. Met de ineffectiviteit van conservatieve behandeling kan vaatchirurgie worden uitgevoerd. De belangrijkste is de prothetische penis. Er moet aan worden herinnerd dat deze aandoening in 90% van de gevallen op zichzelf wordt behandeld. Ongeveer elke tiende man in een schending van erectie ziet een arts. Zo is een normale erectie een garantie voor gezondheid en goede relaties met vrouwen.

Deel het met je vrienden en ze zullen zeker iets interessants en nuttigs met je delen! Het is heel gemakkelijk en snel, klik op de serviceknop die u het meest gebruikt:

Aanvullende Artikelen Over Schildklier

Ziekten van de schildklier behoren tot de meest voorkomende. De oorzaken van verstoringen in de productie van hormonen zijn nog steeds niet volledig begrepen, de diagnose van ziekten in de vroege stadia is moeilijk.

Sputum is een pathologisch geheim van het slijmvlies van de bronchiën en luchtpijp, als gevolg van verschillende ziekten. In de traditionele analyse van de analyse wordt het echter gemengd met afscheiding uit de nasopharynx, evenals speeksel uit de mondholte.

Auto-immune thyroïditis is een van de meest voorkomende ziekten van de schildklier (elke 6-10 vrouwen ouder dan 60 lijden aan deze ziekte). Vaak is deze diagnose een zorg voor patiënten, die hen naar de endocrinoloog leidt.